El comerç electrònic arrasa entre les empreses logístiques catalanes

Un 35% de les ‘start-ups’ del territori dins del sector centren la seva activitat en aquestes plataformes i generen fins a 1.300 llocs de treball al país

Categories:

Redacció

El comerç electrònic és l'activitat principal de les 'start-ups' logístiques catalanes, seguit de lluny per les 'smart cities', l'última milla i el 'software' empresarial
El comerç electrònic és l'activitat principal de les 'start-ups' logístiques catalanes, seguit de lluny per les 'smart cities', l'última milla i el 'software' empresarial | Pixabay

El comerç electrònic és l’opció predilecta de les start-ups catalanes del sector de la logística. Així ho corrobora la nova edició de l’Observatori de la Logística realitzat per CIMALSA i l’Institut Cerdà, que analitza l’estat de la indústria des de 2004. D’acord amb l’informe, un 35% de les empreses emergents dins del sector aposten per les plataformes d’ecommerce com a activitat principal, un total de 122 iniciatives. D’aquestes, més de la meitat se centren en les botigues en línia, mentre que els marketplace i els gestors de plataformes són les següents alternatives més populars.

L’Observatori agrupa les start-ups analitzades en tres grans àrees: la logística, que inclou tendències com la intel·ligència artificial, la robotització o la impressió 3D; la informàtica, que agrupa iniciatives de big data i electrònica; i la mobilitat, amb tendències com l’urbanisme o els vehicles compartits. Així mateix, existeixen diverses tendències que prenen elements de diverses àrees, com el comerç electrònic, el transport, les smart cities o la mobilitat entesa com a servei.

El domini del comerç electrònic és evident, però la resta d’activitats logístiques estan molt més repartides quant a nombre d’empreses. El sector de les smart cities és el següent que agrupa més propostes, fins a 22 empreses emergents que representen el 7% del total i que es reparteixen en àmbits com el monitoring & sensoring, la connectivitat o la governança digital. L’altra branca del comerç electrònic, l’última milla, acumula fins al 6% de les start-ups analitzades, un percentatge que comparteix amb les propostes centrades en l’urbanisme i en el software empresarial. L’informe també destaca com existeixen activitats molt específiques, com els embolcalls intel·ligents dins de l’última milla o les xarxes multipropòsit, que no estan sent explotades per cap empresa emergent catalana.

En total, l’estudi ha identificat 352 start-ups catalanes dins del sector de la logística, l’edat mitjana de les quals és de sis anys. Pel que fa a l’antiguitat, la indústria automotriu, la robotització i el software empresarial són els àmbits més consolidats, mentre que la impressió 3D, els marketplace logístics i la mobility on demand són els sectors que més inversió reben. En total, les empreses estudiades generen gairebé 4.300 llocs de treball a Catalunya, 1.300 dels quals s’ubiquen dins del sector de les plataformes de comerç electrònic. Amb tot, l’àmbit amb millor rati de treballadors per empresa és el de la mobilitat compartida, amb una mitjana de 32,5 professionals per start-up.