Red Hat Enterprise Linux: l’element comú dels ordinadors més potents del món

Quatre dels 10 supercomputadors més importants utilitzen la tecnologia de la companyia nord-americana

Categories:

Redacció

El Japó té el superordinador més potent del món: Fugaku
El Japó té el superordinador més potent del món: Fugaku | Skeeze/Pixabay

Quatre dels ordinadors més potents del món tenen com a sistema opratiu principal Red Hat Enterprise Linux. Es tracta dels tres supercomputadors que lideren el rànquing Top500 (Fugaku, Summit i Sierra) i el que ocupa la novena posició (Marconi-100).

Fugaku és el primer sistema basat en ARM, mentre que Sierra, Summit i Marconi-100 compten amb una infraestructura basada en IBM POWER9 amb NVIDIA GPUs. Combinats, aquests quatre sistemes produeixen més de 680 petaflops de capacitat de processament per a alimentar una àmplia gamma d'aplicacions de recerca científica.

A més a més, la tecnologia de la companyia nord-americana sustenta sis dels 10 supercomputadors més eficients del planeta, segons la llista Green500.

Del laboratori al centre de dades

Els supercomputadors moderns ja no són monòlits construïts expressament amb components personalitzats de cost elevat. Cada desplegament del superordinador impulsat per Red Hat Enterprise Linux utilitza maquinari que pot adquirir-se i integrar-se en qualsevol centre de dades.

Independentment del maquinari subjacent, el programari proporciona el pla de control comú perquè els supercomputadors s'executin, gestionin i mantinguin de la mateixa forma que els sistemes informàtics tradicionals.

Red Hat Enterprise Linux també porta les aplicacions de supercomputació als avanços en la TI empresarial, incloent els contenidors de Linux. En treballar estretament en comunitats de codi obert amb organitzacions com el projecte Supercomputing Contenidors, el sistema ajuda a impulsar els avanços perquè Podman, Skopeo i Buildah, components del conjunt d'eines de contenidors distribuïts de Red Hat, siguin més accessibles per construir i desplegar aplicacions de supercomputació en contenidors.