Set consells perquè el teletreball sigui un èxit

Garantir una bona comunicació, mantenir el bon ambient entre els companys i definir bé les tasques són algunes de les pautes bàsiques per ser eficients en remot

Categories:

Redacció

La fatiga de Zoom és un dels mals del teletreball
La fatiga de Zoom és un dels mals del teletreball | CC0

Un any després de l’esclat de la pandèmia, que va obligar la ciutadania a confinar-se i a aplicar de manera massiva el teletreball, aquesta nova pràctica ha arrelat. Durant els mesos més durs, el 80% de les empreses van incrementar la feina en remot de cop, ja que només el 4,8% oferia aquesta possibilitat a la seva plantilla, segons dades del Banc d’Espanya i de l’INE. Ara els experts apunten que la tendència és anar cap a un món híbrid on els empleats podran combinar dies amb jornades presencials i d’altres en virtual.

Però perquè la fórmula prosperi, els experts adverteixen que les empreses han de corregir alguns errors que s'han vist amb freqüència durant la pandèmia. “Cal evitar entendre el teletreball com ‘el mateix, però en línia’. El teletreball requereix maneres d'organitzar i comunicar diferents”, explica la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Eva Rimbau.

Rimbau: “Cal evitar entendre el teletreball com ‘el mateix, però en línia’. El teletreball requereix maneres d'organitzar i comunicar diferents”

Entre aquests errors comesos per moltes empreses a l'hora de desenvolupar el teletreball hi ha la fatiga de Zoom, un fenomen derivat de les llargues hores davant l'ordinador en reunions virtuals. Segons el professor Jeremy Bailenson, autor d'un estudi que examina les conseqüències psicològiques que pot provocar el fet de passar molt de temps en aquesta mena de plataformes, les reunions virtuals poden generar un estrès addicional, especialment a les dones, que, segons una nova recerca, pateixen l'anomenada fatiga de Zoom un 13,8% més que els homes. Combatre-la és un dels reptes del nou món laboral. “S'ha d'assegurar la desconnexió digital de les persones que teletreballen”, assenyala Carmen Seisdedos, subdirectora d'Avaluació i Innovació de l'Institut Andalús d'Administració Pública (IAAP).

Aquest només és un dels consells dels experts perquè el desenvolupament del teletreball sigui un èxit. Però, a més, hi ha altres recomanacions clau:

  • Planificar la comunicació. Si l'objectiu és aconseguir maximitzar la productivitat del teletreball, planificar com comunicar-se amb els empleats és un punt imprescindible. Com explica Rimbau, aquesta planificació cal fer-la des de la calma i cal “explicar puntualment les prioritats, les decisions i les eines de l'organització i de cada equip i triar els canals més adequats per a la finalitat perseguida. Moltes vegades no cal fer una videoconferència”, assegura.
Cal repensar la comunicació entre empresa i treballadors, i també dins de l'equp per garantir el bon ambient
  • Articular mecanismes de comunicació diferents als que teníem a l'oficina. Una cosa que no se sol tenir en compte en el desenvolupament del teletreball és la comunicació informal. Entre altres coses, perquè, com adverteix Seisdedos: “Ja no tenim la màquina del cafè ni el passadís, per la qual cosa hem de substituir aquests espais per uns altres que tinguin la mateixa calidesa i aquesta mateixa informalitat que permet comunicar-se amb els equips també d'una altra manera.”
  • Generar espais per consultar dubtes. També és un punt fonamental per al bon desenvolupament del treball en remot generar dispositius comuns on els empleats puguin acudir a consultar dubtes. “Això que abans resolíem entrant al despatx del cap i preguntant cara a cara també ha de tenir el seu espai en línia. I en la mesura que sigui possible, ha de ser un espai en el qual tothom aporti, no només el directiu”, aclareix Seisdedos, vicepresidenta de l'associació Dones en el Sector Públic.
  • Combinar el teletreball amb una certa presencialitat. Segons l'informe El Futuro del Trabajo tras la covid19, de la consultora de recursos humans Robert Walters, tan sols un 7% vol tornar a l'oficina a temps complet després de la pandèmia, mentre que a un 32% dels professionals els agradaria poder treballar des de casa de manera permanent. Una de les raons és que disposarien d'una certa flexibilitat horària. Però segons l'opinió dels experts, el model de treball que s'imposarà en el futur no es basarà únicament en el treball a distància. “El que és ideal és que el teletreball es combini amb una certa presencialitat, perquè això permetrà el contacte social generador de més implicació i compromís amb l'organització i amb les persones”, assenyala la subdirectora d'Avaluació i Innovació de l'IAAP. També és l'opinió de Rimbau, que creu que, sempre que sigui possible, s'ha de procurar que els membres del mateix equip es coneguin millor mitjançant trobades presencials.
Seisdedos: "És ideal que el teletreball es combini amb una certa presencialitat, perquè això permetrà el contacte social generador de més implicació i compromís"
  • Confiar en els membres de l'equip. Totes dues expertes adverteixen que, per molt d'esforç que s'inverteixi en tot l'anterior, i es treballi la comunicació en línia, es formin responsables directius i persones ocupades per a la nova manera de relacionar-se en remot i es faciliti un model híbrid que faci possible una certa presencialitat, el rendiment professional no serà òptim si no es té present que el teletreball ha de basar-se en la confiança en els equips. I que s'ha d'assumir que aquesta confiança es desenvolupa més lentament en un entorn virtual, per la qual cosa cal potenciar-la.
  • Atendre el costat humà. Per complir el punt anterior, Rimbau proposa que es garanteixi que es coneguin les competències dels altres, mitjançant la comunicació informal o les activitats d'intercanvi de coneixements, i es faci visible el costat humà de cadascú, a més d'oferir consells tècnics i sobre benestar físic i emocional.
Els equips han de ser petits per definir clarament les funcions de cadascú, conèixer les habilitats de cada membre i facilitar la coordinació i organització de la feina
  • Dissenyar bé els equips. Com explica la professora de la UOC, també és important evitar equips molt grans, definir clarament les funcions de cada persona i redissenyar-les en el cas d'equips molt interdependents prèviament, a més d'organitzar sessions de coordinació ben planificades, “per facilitar una agenda prèvia i fomentar la puntualitat, la participació i l'escolta activa, i especificar procediments, normes i responsabilitats per als empleats individuals, els equips i l'organització en el seu conjunt”.

Etiquetes