Una guia per a les videoconferències segures

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació i2CAT elaboren unes pautes per utilitzar les eines per populars de trucades telemàtiques per garantir que es treballa en entorns sense amenaces

Redacció

El confinament ha provocat un ús massiu de les eines per fer videconferències
El confinament ha provocat un ús massiu de les eines per fer videconferències

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació i2CAT han elaborat un estudi comparatiu de les característiques funcionals i de seguretat de diverses eines de videconferència per facilitar l’elecció de la plataforma més segura i que més s’adeqüi a les necessitats de cada persona. L’estudi, encarregat pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, examina 12 solucions de videoconferència entre les quals hi ha Facebook Messenger, Instagram, Skype, WhatsApp, Cisco Webex, Google Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams o Zoom.

L’estudi ha considerat propietats com la usabilitat, la simplicitat, el dinamisme o, pel que fa a l’ús professional, el nivell d’administració corporativa de l’eina, la privacitat i la ciberseguretat. A partir d’aquests paràmetres, s’han definit una sèrie de recomanacions a tenir en compte i ajuda per configurar les eines per treballar en entorns segurs.

L’informe alerta que, tot i que les plataformes estan preparades per oferir la seguretat necessària, “el paper de l’usuari continua sent imprescindible per garantir les millors condicions”. Així com en l’entorn professional, on apunta que l’aplicació escollida ha de disposar d’una “eina de gestió i administració per establir polítiques de seguretat i d’ús corporatives per defecte”:

Plataformes en plena expansió

L’increment exponencial de l’ús de les tecnologies i xarxes TIC arran de la situació de pandèmia ha propiciat que aquesta mena de solucions digitals es converteixin en un element indispensable en contextos de teletreball i relacions personals.

En el cas de Zoom, es va passar de 10 milions de participants diaris el desembre de 2019 a 300 milions durant els mesos d’abril i maig de 2020. Un altre exemple és l’eina Teams, de Microsoft, que ha registrat un increment del 70% en usuaris en els darrers mesos. Aquests increments tan significatius han empès les companyies proveïdores a adaptar-se i aplicar millores constants per optimitzar les funcions i la seguretat dels seus productes.