Els ‘DevOps’ són els programadors més cotitzats el 2021

Un informe de CodinGame situa aquest perfil, juntament amb els ‘back-end’ i els ‘full-stack developers’, com els més buscats per les empreses

Categories:

Redacció

Els 'software architect' són els programadors més ben pagats, amb un sou anual mitjà proper als 75.000 dòlars
Els 'software architect' són els programadors més ben pagats, amb un sou anual mitjà proper als 75.000 dòlars | Christina Morillo (Pexels)

DevOps, back-end developers i full-stack developers són les tres posicions més cotitzades per les empreses del món de la programació el 2021. Aquestes són, almenys, les conclusions extretes de l’enquesta realitzada per CodinGame, en la qual han participat 15.000 desenvolupadors i professionals de recursos humans d’empreses d’arreu del món. L’informe analitza la situació del sector a través dels punts de vista de treballadors i empreses, i entre altres dades situa el perfil de software architect com el més ben pagat, amb un salari anual mitjà de 74.585 dòlars.

Al voltant del 43% de les companyies tenen problemes a l’hora de trobar i contractar programadors del perfil DevOps, centrats a agilitzar els terminis de desenvolupament de software. De prop els segueixen els back-end developers i els full-stack developers, atès que el 41% dels encarregats de recursos humans enquestats confessen tenir dificultats. La quarta posició l’ocupen els software architect, amb un 33%, una posició que, en canvi, és la més ben pagada dins el sector, i amb una diferència de prop de 20.000 dòlars anuals respecte al segon classificat, els data scientists, que cobren una mitjana de 55,695 dòlars.

Els 'software architect' són els perfils professionals més ben pagats per les empreses | Foto: CodinGame
Els 'software architect' són els perfils professionals més ben pagats per les empreses | Foto: CodinGame

La formació universitària perd pes en favor de l’autoaprenentatge

La universitat segueix sent la via més habitual d’adquisició de coneixements per part dels professionals de programació, amb un 43% dels casos, però l’aprenentatge autodidàctic ja ocupa la segona posició, amb un terç dels programadors havent après pel seu compte. Un 15% afirma haver-se format a l’escola, mentre que un 5% va seguir un programa d’ensenyament a curt termini i un 3% va realitzar un curs en línia. De fet, només un 20% de les empreses afirma no contractar programadors sense formació acadèmica: el 24% ho fa de manera habitual i el 55% de manera més esporàdica.

Pel que respecta als llenguatges de programació, JavaScript i Java són les dues alternatives més dominades pels professionals, amb xifres properes o superiors al 60%, un percentatge similar a les empreses que demanden aquests llenguatges. Python també s’acosta al 60%, tot i que la demanda de les companyies cau en aquest cas al 48%. El cas més distant és el de C, que dominen el 45% dels programadors, però només necessiten el 15% de les empreses. A l’altre extrem trobem els casos de Scala o Swift, llenguatges que només dominen prop del 4% dels professionals, però la demanda dels quals es troba en l’11% i el 14%, respectivament.

JavaScript, Java i Python són els llenguatges amb més domini per part dels programadors, mentre que Node.js és l'entorn de treball més popular

La divergència augmenta quan parlem d’entorns de treball o frameworks. React és l’opció preferida per les empreses, atès que un 59% el demanen als seus treballadors, però només un 28% d’aquests el domina. De fet, en la gran majoria d’opcions disponibles, la demanda supera l’oferta, inclòs l’entorn de treball més dominat pels programadors enquestats, Node.js, dominat pel 36% dels professionals i demanat pel 50% de les empreses. De fet, Django, ExpressJS i Flask són els únics frameworks en què l’oferta és superior a la demanda.

Un sector amb mobilitat professional i teletreball

Els professionals de la programació no veuen dificultats a l’hora de canviar de lloc de treball. Segons recull l’enquesta, els programadors valoren amb un 7 sobre 10 la facilitat per canviar de treball dins del sector, en una escala en què 0 representa una dificultat extrema i 10 una alta senzillesa. D’altra banda, el gruix d’empleats es mostra molt obert a treballar per empreses de tot el món, atès que fins al 44% busca feina de manera internacional, pel 51% que cerca a la ciutat on viu, el 33% que ho fa a l’estat on resideix i el 42% que amplia el rang a una escala regional.

Per la seva part, les empreses estan adoptant els canvis a l’entorn laboral fruit de la pandèmia, amb un augment en la flexibilitat de cara als seus empleats. A la contractació de professionals formats per compte propi se li suma l’àmplia acceptació del teletreball: el 53% de les companyies enquestades ofereix als seus treballadors treballar en remot una sèrie de dies a la setmana i el 48% ho fa de manera completa. Un 38% encara manté el gruix de treball a les oficines, mantenint el teletreball com una opció esporàdica, però només un 6% es nega completament aquesta pràctica.