Cap a la fàbrica intel·ligent. Què pot fer la IA?

En línia

Formació

Més info:

cidai.eu/masterclass-cap-a-la-fabrica-intelligent/

El CIDAI com a responsable del node d’intel·ligència artificial del projecte europeu DIH4CAT, juntament amb Eurecat i Tecnalia, partícips del projecte europeu AIREGIO, ens presentaran tendències, aplicacions i casos d’èxits de l’ús de les tecnologies de les dades i la intel·ligència artificial en el procés manufacturer industrial.

La sessió serà impartida en dos grans blocs. El primer estarà orientat al marc contextual de les aplicacions d’aquestes tecnologies i el segon a l’explicació d’un cas pràctic.