Presentació del Llibre Blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada al sector Agroalimentari

En línia

Conferències

Més info:

cidai.eu/presentacio-llibre-blanc-sobre-ia-aplicada-sector-agroalimentari/

El Llibre blanc sobre la intel·ligència artificial aplicada al sector de l’Agroalimentació presenta algunes reflexions sobre l’adopció de les tecnologies basades en IA en el marc del sector a Catalunya, elaborant una anàlisi detallada dels principals reptes detectats. L’estudi també identifica una sèrie de tendències que, aplicades en el sector, podrien donar resposta als reptes identificats.

Aquest Llibre blanc també té com a objectiu contribuir a l’impuls i el foment de l’adopció i la incorporació de la IA en els diferents processos de servei i de gestió de les organitzacions que treballen en el sector de l’agroalimentació, analitzant l’aplicabilitat de la IA per fer front als principals reptes del sector a curt i mitjà termini.