Open Innovation Observatory. Selecció de reptes i tendències

Fires i congressos

Més info:

clusterdigital.cat/esdeveniments/open-innovation-observatory/

Amb l’objectiu d’apropar les empreses del clúster a solucions disruptives en l’àmbit de les tecnologies digitals, així com als mecanismes per sistematitzar aquest procés, posem en marxa el programa Open Innovation Observatory. Aquest consisteix en les següents passes:

1.- Identificació de reptes tecnològics d’interès per les empreses del clúster. Aquest exercici es farà a través d’una sessió de treball que es durà a termes el proper 26 de gener, de 9:30h a 11:30h.

2. Scouting selecció de startups amb solucions disruptives relacionades amb els reptes identificats al workshop inicial (Scouting fet a través de bases de dades d'startups a nivell global).

3. Rastreig global d’”influencers” i publicacions tecnològiques especialitzades relacionades amb aquests reptes (rastreig fet sobre publicacions i algoritmes específics d’IA per a selecció de les més rellevants).

4.Fòrum en què startups seleccionades presentaran les seves solucions i es presentaran les principals conclusions del seguiment fet als “influencers” del sector a través de mecanismes automatitzats.

Aquest enfoc pretén no només apropar les solucions disruptives, sinó també aportar un aprenentatge dels mecanismes que ens poden ajudar a sistematitzar el procés a la nostra organització. D'altra banda, enfoc global que es dona als mecanismes descrits aportaran una àmplia visió del que està passant més enllà del nostre entorn.

PROGRAMA WORKSHOP INICIAL. 26 de gener, 9h:30-11h:30

Workshop inicial de definició de reptes tecnològics. Previst que es faci online a través de l’eina MURAL, que permet treballar de forma conjunta en un entorn de videoconferència. La sesssió serà conduida per l'equip de Hype Corporate Partners:

  • Jordi Arias , Partner & Tech Transfer Expert
  • Marc Milian, Partner & Corporate Venturing Consultant
  • Urs Rothmayr, Partner & Corporate Innovation Consultant 

(dies abans de la sessió s'enviarà un correu als inscrits amb les instruccions precises del workshop i un enllaç a l’espai de treball de MURAL per tal que s'hi puguin familiaritzar amb d’antelació).

(*) Esdeveniment exclusiu per socis del Clúster Digital

PROGRAMA FORUM DE PRRESENTACIÓ DE RESULTATS. 25 de febrer, 9h:30-11h:30

  • Presentació i elevator pitch de les start-ups seleccionades
  • Presentació  de conlusions sobre tendències detectades , a càrrec de Hype Corporate Partners