IV Congrés Govern Digital

Fires i congressos

Més info:

governdigital.cat/

El Congrés Govern Digital és un espai de trobada i d’intercanvi de coneixement, d’experiències, bones pràctiques, serveis i solucions en l’àmbit de la transformació digital de les administracions públiques catalanes per aconseguir que aquestes siguin més properes al ciutadà, més àgils, eficients, innovadores i per donar una millor resposta a les expectatives i els nous reptes que planteja la societat.

Es tracta d’un esdeveniment que se celebra cada dos anys, organitzat per la Generalitat de Catalunya, Localret i el Consorci AOC, amb el suport de les Diputacions i altres administracions locals catalanes (Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat), i amb la col·laboració de més de 30 entitats del sector privat que participen i patrocinen diverses activitats del Congrés.

Les inscripcions s’obriran durant el mes de setembre. El programa es pot consultar en aquest enllaç.