Intel·ligència Artificial: Sector Salut i benestar

Conferències

Més info:

smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/Intelligencia-Artificial-4-6-Sector-Salut-i-benestar

Catsalut, conjuntament amb el Departament de Salut, ha engegat un pla per impulsar la Promoció i Desenvolupament de la Intel·ligència Artificial (IA) al Sistema de Salut de Catalunya (Salut/IA) que té com un dels principals eixos avaluar solucions de IA que estiguin en un procés de maduresa suficient per poder ser incorporades al sistema de Salut, mitjançant el llançament de reptes que resolguin necessitats del sistema.

En aquesta xerrada s’explicarà el pla, els eixos i les accions concretes que s’estan desenvolupant.