Seminari d’introducció als contractes intel·ligents

Formació

Més info:

smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/Seminari-dintroduccio-als-contractes-intelligents-smart-contracts

Els contractes intel·ligents (smarts contracts) són petits programes que formen part de la blockchain i que defineixen la lògica que controla com s’actualitzen les dades que formen part de l’estat de la blockchain. En aquest seminari es proporciona una introducció al concepte de contracte intel·ligent i es presenten els primers passos per construir-los.

En particular s’utilitzarà el llenguatge Solidity i es tractaran aspectes dels contractes intel·ligents com: propietat, transferències de valor i el concepte de “temps” a blockchain. Amb casos pràctics i senzills es mostrarà la potencia i possibilitats que ofereixen els contractes intel·ligents.