Open Class 'Captura de Moviment per a Videojocs'

Formació

Més info:

smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/Open-Class-Captura-de-Moviment-per-a-Videojocs

El dimecres 21 d'abril, a les 18:30 h, tindrà lloc una Open Class, en línia, del màster en Animation & Digital Arts for AAA Video Games.

La captura de moviment sense marcadors (markerless mocap) és una tècnica potent i molt econòmica que permet agilitzar el procés d'animació de personatges, i que ofereix alhora una alternativa real per a estudis indie i projectes d'estudiants.

En aquest taller, veurem com configurar l'espai de treball, capturar l'animació, transferir-la als nostres personatges i, finalment, testejar-la al motor de joc.