Intel·ligència Artificial Generativa a la universitat

En línia

Formació

Més info:

symposium.uoc.edu/106308/detail/webinar-sobre-lintelmligencia-artificial-generativa-a-la-universitatr.html

La intel·ligència artificial generativa (IAG) és una branca de la intel·ligència artificial que se centra en la creació de models i sistemes que poden generar contingut original, com imatges, música, textos, vídeos o altres formes d'art i informació. A diferència de la intel·ligència artificial convencional, que es concentra en resoldre problemes específics mitjançant l'anàlisi i el processament de dades, la IAG es dedica a crear noves dades basades en models previs i a generar contingut que imita les característiques dels exemples proporcionats durant el procés d'aprenentatge.

Els mètodes de la IAG utilitzen tècniques com xarxes neuronals profundes, models generatius adversarials (GANs), processament de llenguatge natural i altres algoritmes avançats per produir contingut que sigui coherent, realista i, en molts casos, indistingible de les dades originals. Aquesta tecnologia ha tingut aplicacions significatives en àrees com l'art, el disseny, el sector dels videojocs, la música, la cinematografia, la moda i altres àmbits creatius.

Malgrat el seu potencial prometedor, la IAG planteja qüestions ètiques importants, com ara el control de la qualitat i l'autenticitat del contingut generat, així com els possibles usos inadequats o malintencionats dels models generatius. Per tant, és crucial abordar aquestes preocupacions a mesura que la tecnologia continua evolucionant i guanyant importància en diverses indústries i àmbits acadèmics.

La IAG està transformant el món de la universitat. Des de la recerca, fins als processos docents, d’aprenentatge, d’avaluació, de la qualitat docent, la innovació, etc. Està revolucionant els camps de la ciència, la tecnologia, les humanitats i les arts, i alhora també planteja reptes ètics i pràctics. Aquest webinar examinarà les possibilitats i els desafiaments d’aquesta nova tecnologia a la universitat.

El col·loqui / debat aprofundirà en les següents qüestions:

  • La IAG en la recerca: Ajuda o amenaça?
  • La IAG a la docència: Com es pot utilitzar per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge?
  • Ètica de la IAG: Com es poden prevenir i combatre els riscos i perills potencials de la IAG?
  • El repte de l’avaluació
  • L'impacte de la IAG a la vida acadèmica: Com canviarà el rol dels professors? Com s’han de plantejar les activitats d'aprenentatge dels estudiants?