Presentació de l'informe tecnològic 'Big Data a Catalunya'

Conferències

Més info:

agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/03/12/1236297/presentacio-de-l-informe-tecnologic-el-big-data-a-catalunya

Connecta't a aquesta sessió i coneixeràs la situació del Big Data a Catalunya.

Descobriràs els resultats de l'anàlisi que s'ha dut a terme sobre les previsions de l'impacte econòmic del Big Data a escala mundial i un mapatge de les capacitats actuals i potencials d'aquesta tecnologia a Catalunya.

Les dades s’han convertit en el nou petroli per a les empreses. El Big Data pot tenir una funció fonamental per a aquestes, ja que de qualsevol àmbit o procés se’n poden extreure dades de valor. Més enllà de ser transversal a tots els sectors econòmics, el Big Data convergeix amb altres tecnologies, com la intel·ligència artificial, l’IoT o el 5G.

L’augment de l’ús d’internet i la creixent digitalització empresarial a causa de la COVID-19 ha donat a les dades encara més importància per a les empreses. A més, la pandèmia ha accelerat l’obertura de dades per part de diverses organitzacions públiques, cosa que ha fet augmentar la transparència de la gestió governamental.