Director de Desenvolupament de Negoci del centre tecnològic Eurecat

La transformació digital: no és fàcil, fem-ho plegats

"Transformació digital és un canvi disruptiu de l'organització per definir el seu rol a la nova societat digital"

La necessitat de fer la transformació digital de les empreses i de les organitzacions és una realitat que s'esmenta arreu i que s'accepta sense discussió. Ara bé, el que implica aquest procés i com fer aquest canvi ja dona lloc a visions ben diferents.

Evitem entendre transformació digital com a digitalització de processos. Aquesta transformació va molt més enllà, significa el canvi de les organitzacions per adaptar-les a un nou model, a una nova societat en què les persones actuem i valorem de forma diferent, els canals són diferents, les cadenes de valor han canviat substancialment i l'ordenació empreses-mercats-territoris es trenca, generant noves demandes, nous models de monetització, provocant encavalcaments, canibalització, nous entrants i eliminació d'esglaons de la cadena de valor. Transformació digital és l'estratègia de canvi disruptiu de l'organització per definir i implementar el seu rol a la nova societat digital.

"Transformació digital és l'estratègia de canvi disruptiu de l'organització per definir i implementar el seu rol a la nova societat digital"

És imprescindible parlar, primer, d'estratègia d'empresa. Una estratègia adaptada a una situació radicalment diferent, accelerada encara més per la incertesa i per la crisi generada per la pandèmia. Enfocar adequadament l'empresa, identificar on pot i ha de centrar la seva aportació de valor, quin ha de ser el seu model o models de negoci, quina la seva relació amb els aliats, amb els elements de les seves cadenes de valor es un pas fonamental. Després ja valorarem les línies d'actuació per implementar-les, els projectes que les integren, els indicadors específics per aquests projectes i quines son les tecnologies a utilitzar i com fer-ho. Gestió de les dades i intel·ligència artificial per aquesta explotació de les dades, internet de les coses, plataformes tecnològiques, ordinadors a l'extrem o en el núvol, sistemes automatitzats, realitat virtual o augmentada... I ho hem de fer amb els estrictes criteris de bona gestió de sempre, amb identificació acurada de objectius, costos, timings i rois.

Aquest és un esquema lineal que simplifica la realitat. La valoració de l'abast potencial, requeriments, restriccions i impacte de les tecnologies condiciona i realimenta les decisions estratègiques, de forma que no es pot fer aquest procés pas a pas, cal revisar la visió estratègica amb els escenaris tecnològics realistes. I, en aquesta estratègia, el canvi de l'organització, del rol de cadascun dels col·laboradors existents i de nova incorporació és el punt crucial. Constitueix una excel·lent oportunitat per a enfocar l'empresa cap a un creixement exponencial, aconseguint la implicació de les persones que som diferents al que érem, i valorem de forma diferent el que percebem de les organitzacions i el que aportem a les empreses i a la societat. Tenir un col·lectiu de persones col·laboradores entusiasmades amb un objectiu de transformació massiva de la societat significa aconseguir un equip d'alt rendiment i a llarg termini.

"Tenir persones col·laboradores entusiasmades amb un objectiu de transformació massiva de la societat significa aconseguir un equip d'alt rendiment i a llarg termini"

Sovint s'assimila la transformació de l'empresa a la implantació d'un model d'indústria 4.0. Està bé perquè categoritza de revolució aquest procés de transformació digital, però hem de ser molt conscients de l'enorme diferència en relació amb els canvis de model anteriors experimentats en les tres primeres revolucions. No es tracta de fer el mateix de forma més eficient i amb major productivitat. La transformació cap a la indústria 4.0 suposa un canvi més radical, complex i, sovint, molt més disruptiu.

Per tot això, per aquesta complexitat i implicacions, l'estratègia de transformació digital s'ha de fer en col·laboració, treballant amb equip amb proveïdors i clients, a banda de l'assessorament dels experts en els diversos àmbits sense interessos comercials o de negoci compromesos amb les decisions que es prenguin.

La competitivitat d'un país no queda condicionada als seus recursos, al seu històric, als seus actius tangibles. Les decisions intel·ligents d'avui determinen el nostre demà. Valorem-les en el seu potencial i grau de complexitat i treballem-les, plegats.