President de Mesa de l'Enginyeria Tècnica i de Graduats en Enginyeria de Catalunya

La transformació digital de l’enginyeria

L'enginyeria, com la resta de professions, tampoc se n'escapa del tsunami digital que tot ho envaeix. La digitalització està entrant amb força en els processos de fabricació; en el manteniment, en la gestió, en les eines de treball; en el disseny, en l'R+D+i; i en qualsevol disciplina de l'enginyeria que sigui susceptible d'incorporar novetats tecnològiques. Els enginyers considerem els processos de digitalització com un repte de present, que ja tenim damunt la taula i que cal abordar sense excuses. L'enginyeria ha estat al llarg de la història una palanca de revolució i transformació i ara estem en una nova etapa tan crucial com la Revolució Industrial: la Revolució Digital. Aquesta revolució està accelerant la demanda d'enginyers de les empreses catalanes. L'Observatori de l'Enginyeria de 2017 estableix que, pel 2027, faran falta 29.000 enginyers de les diferents especialitats.

Però per poder mirar cap al futur amb seguretat, fan falta accions com l'adaptació dels plans d'estudis a les necessitats de les empreses -especialment pel que fa als continguts relacionats amb la transformació digital (indústria 4.0, robòtica, intel·ligència artificial, etc.)-; potenciar la incorporació de la dona en els estudis d'enginyeria, i augmentar l'oferta d'aprenentatge continu, entre més coses. Els enginyers tenim la necessitat d'adaptar-nos a nous perfils professionals relacionats amb el big data, la sostenibilitat, la innovació, els serveis intel·ligents, l'R+D, el BIM, etc. Així doncs, podem identificar quatre grans àrees de coneixement on es dirigeix l'enginyeria del futur: la indústria 4.0, l'eficiència energètica, l'Internet de les coses (IoT) i les smart cities, en les quals la digitalització intervé de forma important.

"L'enginyeria ha estat al llarg de la història una palanca de revolució i transformació i ara estem en una nova etapa: la Revolució Digital"

Des dels col·legis professionals d'enginyers ens esforcem per contribuir des de diversos àmbits en la necessària transformació digital de l'enginyeria, ja sigui oferint formació i informació als col·legiats perquè estiguin al dia; ja sigui amb la col·laboració amb administracions, empreses i escoles d'enginyeria; i, en definitiva, participant de qualsevol iniciativa o proposta encaminada a superar amb èxit els reptes que la Revolució Digital ens planteja.

Per tant, hi ha molts desafiaments, però també moltes oportunitats per als enginyers de les diferents especialitats. Com a enginyers compromesos amb la nostra professió, continuarem treballant per assolir els reptes, superar els desafiaments i aprofitar les oportunitats. L'enginyeria és un actiu que contribueix al desenvolupament econòmic, al benestar i a la seguretat de les persones i, en definitiva, al progrés que tot país necessita. Per al bé de tothom, l'hem de fer créixer.

Etiquetes