President de la comissió de Sostenibilitat i Empresa del 22@Network

Superant barreres: el camí cap a les emissions zero al sector immobiliari

"La indústria immobiliària és responsable del 40% de les emissions de CO2 i del consum del 60% de l'energia global"

L'impacte del carboni en el clima, i el seu cost ambiental i social, representen un dels majors reptes als quals, també la indústria immobiliària, s'enfronta en l'actualitat. La transició cap a una economia sostenible, amb l'objectiu de reduir les emissions, és una prioritat a la qual tots els actors s'estan sumant.

En els últims anys, el sector ha prioritzat l'adopció de pràctiques sostenibles en els seus diversos projectes, com a part del seu compromís ambiental i social. No obstant això, aconseguir aquests objectius no és tasca fàcil. El camí cap a aconseguir-ho està ple de reptes significatius.

Un dels desafiaments més importants és l'impacte ambiental directe de la indústria dels immobles, que és responsable de gairebé el 40% de les emissions globals de diòxid de carboni, així com del consum del 60% de l'energia global. Complir i aconseguir els objectius establerts pels diferents governs i companyies requereix una acció decisiva per part de tot l’ecosistema.

Els obstacles dins de l’àmbit ambiental s’estenen de manera diversa a cada empresa involucrada. Els costos més alts associats amb la construcció i operació d'edificis sostenibles poden representar un repte notable, sobretot per les empreses més petites. La resistència al canvi, que sovint es manifesta en la preferència per pràctiques tradicionals, és un altre repte clau. A més, les variacions de normatives i regulacions compliquen encara més les pràctiques diàries i les noves inversions en el sector.

"La creació de models de dades globals, com la informació sobre l’ocupació i ús dels espais d’un habitatge, és fonamental per seguir reduint les emissions en l’àmbit de la construcció”

Els principals actors estan demostrant el seu compromís a través de la creació de models de dades globals per a recolzar les seves estratègies en aquesta matèria. Poder disposar d’aquestes dades és fonamental per seguir reduint les emissions en l’àmbit de la construcció. Per exemple, disposar de la informació sobre l’ocupació i ús dels espais en una casa ens pot ajudar a optimitzar les operacions, reduir el consum, i comprendre millor els riscos climàtics i les oportunitats de descarbonització dins d'una cartera immobiliària.

Hi ha grans fons internacionals, líders en el mercat, que han apostat pel desenvolupament d'eines que refermin el compromís en sostenibilitat i les zero emissions en les diferents propietats arreu del món. Aquest progrés es divulga de diverses formes, ja sigui en canals interns de la companyia, o informes ESG (ambientals, socials i de governança) més enfocats a inversors i clients. El compromís d’aquests fons és la reducció dràstica de l'impacte ambiental dels seus edificis, especialment de les emissions de carboni, en benefici d'inquilins, socis i, en últim terme, del planeta en el seu conjunt.

Les empreses continuen desenvolupant pràctiques i processos que agilitzin la descarbonització, amb les dades i les accions resultants de la seva anàlisi com a base fonamental per continuar avançant. Enfocar-se en la rendibilitat de la inversió a llarg termini, abordar la resistència al canvi, complir amb les normatives i regulacions i educar a totes les parts interessades, és quelcom que tota empresa hauria de fer. Hines, com a líder en el sector immobiliari i amb la referència dels informes EGS com un dels seus pilars, ha demostrat que la sostenibilitat no sols és desitjable des del punt de vista ambiental i social, sinó també rendible i estratègicament beneficiosa.