Experta en orientació al client, innovació digital i afers internacionals

Els CRM poden ajudar-nos en aspectes mediambientals?

"Les empreses veuen com l'eina diària de gestió empresarial és capaç de reduir costos ambientals, socials i econòmics"

Els Sistemes de Gestió de Relacions amb el Client (CRM, Customer Relationship Management) són un element essencial de les operacions empresarials que s’articulen en tres mòduls clau: vendes, màrqueting i postvenda. Aquesta eina informàtica té una àmplia aplicació al dia a dia d’una companyia i possibilita l'establiment d'estratègies relacionades amb els productes i serveis oferts de forma transversal entre tots els departaments. De manera accelerada, els CRM ens sorprenen amb l’absorció d'automatitzacions i funcionalitats avançades provinents d'altres aplicatius interns i externs, permetent així a l’empresa la interacció amb tota l'experiència del client en una sola eina.

Com passa amb totes les innovacions tecnològiques, algunes funcionalitats poden quedar relegades a ser percebudes com a nice-to-know (interessants, per dir-ne d’alguna manera) quan són ofertes com a noves versions per treballar. Actualment, adoptar totes aquestes novetats de CRM en l'àmbit tecnològic no és senzill, a menys que es pugui identificar un benefici clar en la relació amb el client i les vendes, que satisfaci la direcció, els equips i els treballadors.

Un nou conjunt d'aplicacions o mòduls oferts per alguns proveïdors de CRM són les Solucions de gestió de la sostenibilitat per als productes o serveis, conegudes com a Sustainability Management Solutions. Fins ara, les empreses havien començat a seguir els indicadors de sostenibilitat del seu negoci principalment per informar sobre les bones pràctiques i complir amb la normativa a final d'any. No obstant això, ara veuen de manera més clara com l'eina diària de gestió empresarial els pot ajudar, més que mai, a reduir costos ambientals, socials i econòmics.

“Alguns programaris al núvol possibiliten l’avaluació de riscos reals abans de començar qualsevol activitat empresarial gràcies, per exemple, a les dades en temps real sobre l’empremta de carboni”

També permet establir relacions estratègiques amb proveïdors alineats amb la seva filosofia, tot fomentant una millora en la cadena de valor i l'ecosistema on opera l'empresa i completant el cercle de l'economia circular. A més, amb el lema NetZero, alguns programaris al núvol possibiliten l'avaluació dels riscos reals abans començar qualsevol activitat empresarial. Això és possible, per exemple, gràcies a la disponibilitat de dades en temps real sobre l'empremta de carboni i la reducció de residus.

El resultat final és una major agilitat en l'acció, anant més enllà de la simple captura descriptiva dels objectius establerts al principi de l'any en el pla de sostenibilitat. Mitjançant l'ús diari de panells d'informació i dades en temps real, es lidera una transformació cap a la sostenibilitat, especialment en l'àmbit ambiental, dins del seu respectiu sector o indústria.