Experta en orientació al client, innovació digital i afers internacionals

Com trobar els socis per a programes europeus tecnològics?

“En ‘start-ups’, la participació en un projectes europeus tecnològic pot fer ressò notori als mercats internacionals”

Amb el Marc Financer Plurieannal (MFP) del 2021-2027 i els Fons Next Generation EU, s'han establert prioritats polítiques fins a l'any 2024, quan aquestes rebran una revisió en començar el nou mandat. Dues d'aquestes prioritats són crear “una Europa adaptada a l’era digital” i “una economia que funcioni per les persones i les empreses”.

Donat el teixit empresarial, és primordial que les companyies petites i mitjanes enfocades en tecnologia i digitalització puguin optar als fons europeus competitius de forma senzilla i directe. En els últims anys veiem que tenen més probabilitat de rebre'ls i, per tant, executar-los en comparació a altres organismes relacionats amb l’administració, l’acadèmia o la ciutadania que postulin a convocatòries EU.  

Inicialment, cal col·laborar en espais on es fomenta aquest tipus d'intercanvi d'experiències amb altres entitats europees, on la pime pot anar presentant la seva l'especialització TIC, excel·lència o aposta en tecnologia disruptiva. En aquest últim cas trencador, és millor enfocar-se amb idees accionables amb impacte,  tot i estar treballant  en entorns tecnològics emergents o virtuals que utilitzen intel·ligència artificial (IA), big data, realitat virtual (RV), realitat estesa (RX), realitat augmentada (RA), cadena de blocs (blockchain), NFTs, bessons digitals (digital twins), internet de les coses (IoT), 5G/6G, web3, metavers... L’objectiu  és trobar socis per sorprendre els avaluadors dels programes EU com Horizon 2020, Europa Digital o Europa Creativa que cerquen rellevància i qualitat en els aspectes digitals i TIC de les propostes rebudes.

“Trobar socis pot dotar de rellevància i qualitat els aspectes digitals i TIC de les propostes dels programes europeus”

És crucial buscar una heterogeneïtat i construir una xarxa sòlida de socis amb l'establiment de noves relacions internacionals i se suggereix "millor no anar sempre amb els mateixos amics" per formar els grups de treball. En les mateixes fires com Mobile World Congress, Smart City o IoT Solutions World Congress, es pot començar a fer contactes per futurs projectes europeus de forma presencial. També en el portal Funding and Tenders de la Comissió Europe l’empresa pot sumar-se a consorcis que busquen membres per complementar els equips amb l’expertesa tecnològica.

A ser possible, donada la tecnologia o innovació, seria millor no dependre de rebre l'ajuda europea per encetar el projecte. Per tant, estem parlant d'apostar per idees d'empresa amb viabilitat i creixement socioeconòmic on s'implementin. Però, òbviament, hi ha molts casos on tenir efectes positius a curt termini no és gens fàcil segons la temàtica escollida. Bàsicament, el missatge és que els programes europeus no són només instruments de canalització financera per ajudar a la comptabilitat empresarial.

“En ‘start-ups’, la participació en un projectes europeus tecnològic pot fer ressò notori als mercats internacionals”

Si en fixem en concret en les start-ups, empreses petites de nova creació amb grans possibilitats de creixement i comercialització, la participació en un projecte europeu basat en tecnologia pot fer ressò notori en mercats internacionals per ajudar a consolidar el negoci. Gràcies a executar i implementar la idea, s'estableix accessibilitat a noves experiències internacionals compartint coneixement i innovació. Estem parlant de l'oportunitat per créixer empresarialment amb perspectives que retroalimentin el que ja existeix a l'empresa i el seu ecosistema TIC per crear un "efecte bola de neu o multiplicador", agilitzar la cadena de valor actual i trencar paradigmes per guanyar reconeixement amb resultats i premis en el seu sector.

Segons l’origen territorial, les mateixes pimes poden arribar a compensar i empoderar certs projectes entre les regions menys desenvolupades amb les més desenvolupades. Es busca la complementarietat entre els socis i establir sinergies entre els programes ja fets prèviament amb l’EU. També, si ja teniu una idea de treball clara, molts dels organismes públics locals us poden ajudar a buscar els socis idonis per la convocatòria a l’estranger.

Un cop tingueu el vostre consorci definitiu format, poseu-vos amb contacte amb  els responsables dels programes europeus en què vulgueu participar, per informació de jornades al respecte i resoldre dubtes. Us guiaran sobre tot el què s’espera per arribar a una sensació de realitat en l’exposició del projecte donada la tecnologia. Es busca cert pragmatisme en llegir la proposta, sent gairebé una d'elaboració d'un pla de treball, com si el dilluns es pogués accionar si el divendres és aprovat el projecte EU.

La càrrega burocràtica i desconeixença pot tirar enrere moltes pimes i deixar escapar oportunitats amb els nous programes europeus que ara tenen un marc més flexible. En el cas que no hi hagi cap treballador directe assignat per preparar la proposta i postulació de la pime, recomanen que s'encarregui aquella persona dintre de l’empresa que tingui una visió transversal de la companyia per fer valdre el valor tecnològic i empresarial que es vol oferir al consorci del nou projecte EU.