Smartech Cluster i cofundador de Zertifier, ZertiCarbon, PerformLAB i CompactHabit

‘Blockchain’ per combatre la petjada de CO2 i el ‘greenwashing’

"La cadena de blocs pot oferir una traçabilitat inqüestionable de les emissions compensades que emeten les companyies"

En els últims anys, la consciència sobre el canvi climàtic ha augmentat significativament, i cada vegada més persones i empreses busquen maneres de reduir la petjada de carboni. Una de les eines més utilitzades és la compensació de CO2, que permet contrarestar les emissions de gasos contaminants mitjançant projectes de reforestació i altres iniciatives mediambientals. No obstant això, en aquest àmbit han sorgit problemàtiques com el greenwashing i la manca de credibilitat en algunes entitats certificadores.

Aquest fenomen s'ha convertit en un obstacle en la compensació de la petjada de CO2, ja que moltes empreses fan servir estratègies per maquillar les seves emissions i aparentar un compromís mediambiental, sense prendre les mesures reals per reduir-les. Això, s'agreuja pel fet que algunes entitats certificadores no aporten la credibilitat necessària per validar les compensacions de CO2. Aquestes, sovint actuen com a intermediàries i no disposen dels mecanismes necessaris per garantir la transparència i l’autenticitat de les compensacions. El que genera tot això és una desconfiança per part dels consumidors i les empreses, ja que no tenen la garantia de la veracitat de les reduccions de CO2 anunciades.

Alguns dels casos més sonats de greenwashing han estat els que han perpetuat múltiples aerolínies que venien als viatgers la idea que la petjada de carboni emesa durant un vol es pot compensar pagant per donar suport a programes que, teòricament, redueixen una quantitat equivalent d'emissions. La realitat, però, és que ni tan sols les companyies aèries tenien la certesa que les compensacions eren autèntiques perquè les compraven a tercers. De fet, hi ha un consens científic creixent sobre la improbabilitat que la gran majoria dels programes de compensació aconsegueixin el nivell de les reduccions d'emissions que prometen i contemplen la possibilitat, fins i tot, que empitjorin l’impacte climàtic.

"Múltiples aerolínies venien als viatgers la idea que la petjada de carboni alliberada durant un vol es pot compensar pagant per suportar programes que, teòricament, redueixen una quantitat equivalent d'emissions"

Una solució prometedora per abordar aquesta problemàtica és l'ús de la tecnologia blockchain. En tractar-se d’un registre digital distribuït, permet validar, rastrejar i verificar les transaccions de manera transparent i immutable. Per tant, en el context de la compensació de CO2, la blockchain pot proporcionar un sistema de registre i verificació que eviti el greenwashing, i ofereixi una traçabilitat completa, precisa i inqüestionable de les emissions compensades.

Això significa que els consumidors i les empreses poden seguir el camí de les seves inversions en projectes de reforestació. També els permet tenir la garantia que les reduccions de CO2 anunciades són reals i no només un intent de greenwashing. Un dels casos que permet entendre millor els beneficis de la blockchain en aquest aspecte, és el de MyTreeInitiative.com, que pot ajudar a il·lustrar com la tecnologia pot anar a favor de la sostenibilitat. Aquesta plataforma ofereix un enfocament integral per a la compensació de la petjada de CO2, adreçant-se tant a consumidors individuals com a empreses.

Amb aquesta iniciativa, la compensació de la petjada de CO2 s’executa amb la plantació d'un arbre físic que es registra de manera precisa a través de la blockchain. Això permet als participants seguir el creixement real de l'arbre i tenir la confiança que la seva contribució ha capturat una tona de diòxid de carboni de l'atmosfera. El tret diferencial d’aquesta proposta és que garanteix l'addicionalitat de les seves compensacions. Això significa que les reduccions de CO2 anunciades són reals i no només una part inherent del cicle natural dels boscos existents.

En definitiva, la compensació de la petjada de CO2 és una eina important per reduir les emissions de gasos contaminants i mitigar l'impacte del canvi climàtic. No obstant això, per aconseguir una veritable acció climàtica, és essencial abordar les problemàtiques com el greenwashing i la manca de credibilitat en les entitats certificadores.

Tot això només serà possible mitjançant iniciatives i programes que aprofiten els avantatges de la tecnologia blockchain, i que proporcionen als consumidors i les empreses la confiança necessària per participar activament en la reducció de la seva petjada de carboni. És hora d'abandonar el greenwashing i apostar per solucions reals i verificables que contribueixin de manera efectiva a la lluita contra el canvi climàtic.