Director de Verne Academy i soci de Smartech Cluster

La importància de l’ús de les dades i la implementació de Power BI a les empreses

“Si no implementem processos d’anàlisi de dades, estem perdent perquè la competència segur que les està analitzant"

Si hi ha un tret comú en qualsevol empresa de qualsevol sector, aquest és la presa de decisions. És igual a què ens dediquem i el rol que tinguem a les nostres organitzacions, en algun moment de la nostra vida professional (i personal) haurem de prendre alguna decisió per promoure canvis a l'empresa. Aquestes decisions les podem fer basades en el nostre criteri personal, potser fonamentat en experiències anteriors, o simplement seguint la nostra intuïció. Prendrem una decisió que pot ser encertada o no, però que no tindrà cap fonament de suport.

Una altra opció és prendre decisions en funció dels resultats de l'anàlisi de la informació del nostre entorn empresarial. En aquest cas, si algú ens pregunta, la nostra resposta serà molt més concreta: "He vist que quan realitzem aquests ajustos, el resultat varia, o la tendència que portàvem indicava que anàvem cap a aquesta situació". Per tant, tindrem una base que doni suport a la nostra decisió. És aquest suport constituït per dades el que totes les empreses han de promoure, des de les més petites a les més grans. I encara que és un tema recurrent des de fa anys, moltes encara no han fet el salt. La majoria de les vegades és perquè no troben el temps per parar-se a identificar les seves necessitats i avançar en aquesta direcció.

"La clau és tenir gran part de les dades en un sistema analític comú en el qual es puguin generar tots els informes"

De cara a començar a prendre decisions fonamentades en dades, el primer que ens ve al cap és la creació d'informes. No obstant això, hauríem de pensar a fer un pas més enllà que la creació puntual d'aquests. De fet, si ens parem a pensar en les preguntes que ens fem sobre la nostra àrea o departament, veurem que moltes vegades estem analitzant la mateixa informació, però des de punts de vista diferents. La clau és tenir gran part d'aquestes dades en un sistema analític comú en el qual es puguin generar tots els informes. I és llavors quan solen aparèixer els dubtes: quin cost té muntar aquest sistema analític?; necessitem milions de dades perquè tingui sentit fer aquesta inversió?; he de contractar un equip nou només per fer això?; quines eines necessito?

Òbviament, no hi ha una resposta estàndard per a tots els casos, cada empresa té unes necessitats diferents i uns equips diferents. No obstant això, totes les empreses tenen capacitat per a implementar aquest tipus de processos d'anàlisis. I el que és clar és que, si no ho estem fent, estem perdent capacitat competitiva perquè la nostra competència segur que està analitzant marges, tendències, nous mercats, etc.; i correm el risc que ens avancin per la dreta i ens facin fora del terreny de joc.

“Si no implementem processos d’anàlisi de dades, estem perdent perquè la competència segur que està analitzant marges, tendències i nous mercats”

Per evitar això, és imprescindible comptar amb una eina d'anàlisi que permeti crear aquests sistemes analítics basats en dades amb els quals començar a visualitzar el benefici d'aquesta manera de treballar. Una eina com Power BI ens permet tenir un control total de la nostra informació i transformar-la per a obtenir les respostes que desitgem. Mitjançant aquesta, els usuaris aconsegueixen una visualització clara i concisa, i poden crear informes i panells interactius; facilitant així la presa de decisions i fent-la més ràpida i efectiva. A més, s'integra perfectament en eines de col·laboració com Teams, afavorint, no només la creació d'aquests sistemes constituïts per dades, sinó també la comunicació de les conclusions extretes dins de l'empresa. D'altra banda, també permet escalar les nostres solucions segons avancem en la necessitat d'incrementar els models analítics i d'incorporar més informació.

En definitiva, no és necessari ser un tècnic informàtic per posar en marxa o visionar un sistema analític. Cal promoure a l'empresa el rol del Citizen Data Analyst, és a dir, aquests professionals que aprenen a fer ús d'eines constituïdes en el núvol com Power BI, i ensenyar-los a crear models analítics que facilitin el lliurament de l'última milla de la dada. Hem de tenir sempre presents les dades perquè són la base de les nostres decisions. Les dades ens obriran la porta a una millora de les nostres tasques.

Etiquetes