Director general de BETWEEN Technology

El rol de les TIC a l’era covid

"Si hi ha talent, una bona base de confiança i empoderament de les persones, els resultats surten"

Si bé ja fa molts anys que la tecnologia, i en concret la informàtica, ha passat a tenir un rol predominant a les empreses i a la vida de les persones, podem dir que, ara mateix, en l'era covid, aquesta ha guanyat un protagonisme absolut. Avui dia seria molt estrany pensar en una empresa on les TIC no siguin presents en més o menys intensitat. Lluny estan aquelles dècades en què tot era manual i presencial.

En qüestió de setmanes hem viscut una adaptació absoluta forçada per la situació de pandèmia global i hem canviat molts hàbits: la manera de treballar, d'estudiar, de relacionar-nos i, en definitiva, de viure.

La tecnologia, element clau per a l'adaptació

Crec que les tecnologies de la informació ens han ajudat a fer aquesta ràpida transició. El paper de la tecnologia i la informació a les empreses ha estat clau per a fer una adaptació a la nova situació. Ja fa força temps que les persones tenim la tecnologia com a suport per viure i, de fet, se'ns faria molt difícil tornar a una situació on aquesta no hi fos present.

En el món empresarial, els canvis provocats per la pandèmia en la forma de treballar s'han viscut de forma desigual. Moltes empreses ja tenien polítiques de teletreball en marxa i els mitjans adaptats per fer-ho; d'altres no estaven tan preparades i els ha tocat canviar i evolucionar més sobtadament.

A grans trets, podríem dir que hem passat de considerar que la normalitat era la presencialitat, a què la normalitat sigui el treball en remot. Clarament, aquest canvi ha estat possible gràcies a eines de videoconferències com Teams, Zoom, Webex, Google Meet, entre d'altres. També han estat clau les eines de compartir documents, tant al núvol com en servidors físics a les empreses. De nou, eines com Microsoft OneDrive o Google Drive han permès poder treballar en equip i compartir la informació entre els companys de feina. Altres aplicacions que han tingut molt de creixement han estat les de signatura digital o d'antivirus.

"Hem passat de considerar que la normalitat era la presencialitat, a què la normalitat sigui el treball en remot"

Tot plegat ha estat possible gràcies al fet de tenir una infraestructura preparada tant a les empreses, en equips informàtics, servidors, xarxes o seguretat..., com en l'àmbit de les infraestructures generals a les ciutats i poblacions.

S'ha vist com s'ha augmentat exponencialment el trànsit de dades i els ciberatacs a mesura que el teletreball anava augmentant. També s'ha vist augmentada la demanada i contractació de serveis TIC de tota mena. Podem dir que els proveïdors de TIC han aconseguit estar a l'altura de la situació.

S'ha demostrat, per tant, que les TIC són crítiques a l'hora de gestionar les empreses i que es fa més necessari que mai continuar el camí cap a la digitalització de la societat.

El talent i la distància no estan enfrontats

A banda de la part tecnològica, les empreses han hagut d'adaptar moltes polítiques per permetre que el teletreball sigui una realitat i facilitar temes com la conciliació familiar. S'ha hagut de donar flexibilitat i autonomia a les persones per tal de trobar l'equilibri necessari en cada cas per tirar endavant amb la feina i amb la situació particular de cadascú a casa seva. Crec que s'ha demostrat que si hi ha talent, una bona base de confiança i empoderament de les persones, els resultats surten.

"Si hi ha talent, una bona base de confiança i empoderament de les persones, els resultats surten"

M'agradaria acabar amb un missatge d'optimisme: com se sol dir, una crisi és una oportunitat. Hem vist que les empreses menys impactades han estat les que estaven més digitalitzades i, en conseqüència, el sector TIC ha estat un dels menys afectat. No és un tema menor tenint en compte que el sector TIC aporta més llocs de treball que, per exemple, l'automoció. Cal seguir apostant fort per la digitalització de les empreses i estar molt atents a les oportunitats i noves necessitats que vagin apareixent. El talent serà la clau per aconseguir-ho.