'Manager' d'Administracions Públiques i Sanitat a Catalunya a Sopra Steria

La clau d’un sistema de salut intel·ligent

"La fusió entre tecnologia i ciència mèdica i l'augment de recursos ens han portat possibilitats que hauríem imaginat"

Una de les qüestions en la qual més recursos i capital s'està invertint en sanitat és disposar de dades de qualitat dels sistemes i processos necessaris per realitzar l'analítica i el tractament massiu de la informació. L'objectiu final d'això és ajudar en la presa de decisions mèdiques i aprofitar al màxim els mitjans disponibles. De la mateixa manera, amb l'objectiu de reunir la informació clínica dels pacients i permetre una millor gestió del temps dels professionals de la salut, algunes entitats públiques han posat en marxa projectes relacionats amb l'historial electrònic de salut.

Així mateix, en l'actualitat s'estan fent grans esforços per disposar d'infraestructures i programari actualitzat i amb versions que estiguin suportades pels fabricants. Això es duu a terme, sobretot, perquè és la manera de donar una ràpida resolució a possibles problemes i de garantir la seguretat, element crucial en l'àmbit de salut, on es realitza un tractament de dades sensibles i creix la tendència cap a la telemedicina.

Igual de rellevant és que un metge sàpiga tot el que cal saber sobre una malaltia, com que pugui usar sistemes de consulta de dades i de monitoratge de l'evolució dels seus pacients, interpretar les dades dels mateixos i inferir possibles riscos a partir d’aquests. No obstant això, cal tenir en compte que, en l'àmbit de la salut, tractem amb dades molt sensibles, on la privacitat i la seguretat juguen un paper fonamental.

"La intel·ligència artificial ha tingut un especial auge durant la pandèmia en sectors com l''ecommerce', que ha vist incrementada la demanda de consultes a xatbots en fins a un 300%"

Així mateix, la intel·ligència artificial ha tingut un especial auge durant la pandèmia en sectors com l'ecommerce, que ha vist incrementada la demanda de consultes a xatbots en fins a un 300%. Els assistents virtuals s'han convertit en eines cada vegada més evolucionades per millorar l'atenció al client en línia i multitud de companyies han renovat i millorat els seus sistemes amb la capacitat de donar servei 24 hores els set dies a la setmana. En el cas de la ciència mèdica, la importància de la IA s'evidencia en projectes, com el dut a terme per Sopra Steria en col·laboració amb la Fundació Sant Joan de Déu per aplicar algorismes predictius al diagnòstic de malalties rares, com la síndrome del cor rígid.

D'altra banda, l'historial electrònic de salut és una peça fonamental d'un pla estratègic de salut digital. Representa el repositori tècnic i funcional de tota la informació del ciutadà que ha de registrar-se i compartir-se al llarg dels sistemes en les empreses del sector (ja sigui una mútua, farmàcies, hospitals o residències).

Es tracta d'un model de gestió de dades i una arquitectura d'informació que correspon i anticipa els canvis que s'estan donant en el model assistencial, especialment en la relació entre els ciutadans i els sistemes de salut, els processos i les relacions interprofessionals. Aquestes noves maneres de col·laboració requereixen d'estàndards tècnics i semàntics, i de mecanismes per compartir i aprofitar la innovació tecnològica.

"Si les aplicacions compartissin el mateix model, la interoperabilitat entre sistemes augmentaria dràsticament i se superaria la fragmentació existent"

La lògica d'un historial electrònic és el desacoblament de les dades de les aplicacions. Però el problema principal de la multitud de sistemes d'informació no són les aplicacions, sinó els diferents models de dades als quals estan associades. Si les aplicacions compartissin el mateix model, la interoperabilitat entre sistemes augmentaria dràsticament i se superaria la fragmentació existent en l'actualitat. D'aquesta manera, es pretén avançar cap a un sistema molt més integrat, que trenqui les barreres entre els nivells assistencials i proveïdors de serveis de salut i social, alhora que fomenti el desplegament d'innovacions al llarg de tot el sistema.

No obstant això, malgrat tot el que hem comentat, una major digitalització implica també l'existència de majors punts d'entrada i vulnerabilitats. A causa d'això, un altre gran aspecte que s'està potenciant és la inversió en seguretat. En aquest context, més que solucions concretes, és important buscar respostes innovadores per a afrontar els reptes de transformació de l'activitat i l'evolució de les amenaces (per exemple, aplicar IA o algorismes que ens permetin tenir un enfocament proactiu i de previsió).

"Una major digitalització implica també l'existència de majors punts d'entrada i vulnerabilitats"

Per fi, les administracions estatals i autonòmiques estan eliminant les barreres quant a la implementació d'aquestes eines, perquè han vist que la tecnologia ha estat un factor clau, al costat de l'acompliment i compromís dels seus professionals, per a afrontar molts dels reptes que hem viscut en els últims mesos.

El futur de la sanitat és apassionant perquè la fusió entre tecnologia i ciència mèdica i l'augment de recursos ens han portat possibilitats que fa anys no hauríem imaginat: projectes de telemedicina, de realitat virtual i augmentada per a planificar les operacions, l'ús de dades per al diagnòstic i, fins i tot, la predicció, són només alguns exemples.