Professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC

Enginyeria de Telecomunicacions: una professió clau per a la innovació i la transformació digital

"Un dels perfils millor posicionats per liderar la innovació i transformació digital és l'enginyer de telecomunions"

El 2020 es va complir el centenari de la titulació d'Enginyeria de Telecomunicacions. Aquest mateix any, la pandèmia de la covid-19 va propiciar un brusc canvi en la manera de treballar i de comunicar-nos, fent que les telecomunicacions demostressin ser un pilar bàsic de la societat i del teixit productiu. No obstant això, les possibilitats que ofereix la disciplina van molt més allà. El món en el qual vivim, i que des de fa 100 anys ha evolucionat amb passes de gegant gràcies a la tecnologia, obre les portes a nous desafiaments i oportunitats en els quals les persones titulades en Enginyeria de Telecomunicacions seran un dels actors claus.

Enfront de nosaltres s'obre un món digital, canviant i ple de reptes, en el qual les necessitats de professionals passen per tenir una elevada capacitat tècnica i gran adaptabilitat als canvis, ser capaços de gestionar la transformació digital de les empreses i de la societat, així com d'impulsar nous contextos emergents. D'aquesta manera, un dels perfils millor posicionats per liderar la innovació i transformació digital és el de l'enginyer i enginyera de Telecomunicacions.

"Un dels perfils millor posicionats per liderar la innovació i transformació digital és el de l'enginyer i enginyera de Telecomunicacions"

De fet, segons el X Informe Infoempleo 2021 Adecco sobre titulacions amb més sortides professionals, actualment l'Enginyeria de Telecomunicacions és una de les titulacions més demandades per les empreses, aglutinant el 36% de les ofertes publicades juntament amb l'Enginyeria Informàtica. Això demostra que la figura de l'enginyera i enginyer de Telecomunicacions és essencial i cada vegada més important per a les companyies.

Aquests professionals tenen les capacitats i coneixements necessaris per innovar en aquells aspectes claus que permetran el canvi, com són la transmissió d'informació, desenvolupament de xarxes, processament de la informació o la gestió de la tecnologia. A més, la seva capacitat d'adaptació està permetent la creació d'activitat en nous àmbits com les smart cities, Internet of Things (IoT), Internet of Everything (IoE), indústria 4.0, seguretat, blockchain o intel·ligència artificial, entre altres.

"Les sortides professionals de l'Enginyeria de Telecomunicacions abasten indústria, administració pública, sanitat, banca o educació"

Les sortides professionals de l'Enginyeria de Telecomunicacions són moltes, abastant un ampli ventall de possibilitats en diferents àrees de negoci, com ara operadores de telecomunicació, indústria, administració pública i defensa, sanitat, banca i assegurances o educació. En aquest sentit, tal com apunta el XVI Informe Els + Buscats de Spring Professional 2021, el perfil devOps i de responsable d'infraestructures són alguns dels perfils més demandats per les empreses del sector TELCO.

Quant als salaris, el Mapa socioprofessional del titulat en Enginyeria de Telecomunicació, realitzat pel Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació (COIT), apunta que el sou mitjà d'aquesta figura professional gairebé doblega la mitjana nacional, quedant situat al voltant dels 52.000 euros. Així mateix, aquest mateix estudi reflecteix que es tracta d'un sector pràcticament de plena ocupació, perquè la taxa de desocupació del col·lectiu se situa en el 4,1%.

"Les Telecomunicacions tenen plena ocupació, la taxa de desocupació del col·lectiu se situa en el 4,1%"

Davant la creixent demanda d'aquesta figura professional, des de la Universitat Oberta de Catalunya oferim el màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació, un programa en línia que ofereix una formació teòrica i pràctica completa que capacita a l'estudiantat per a l'exercici de la professió d'Enginyer o Enginyera de Telecomunicació. Una titulació que, segons l'Enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris de l'Institut Nacional d'Estadística de 2020, té un 93,6% de taxa d'ocupabilitat.

I és que, sens dubte, l'Enginyeria de Telecomunicació és una titulació amb futur en el món digital.