Cofundador i CEO de TalentUp.io

Impacte del coronavirus en el mercat de talent TIC

El coronavirus ha afectat el nostre dia a dia, el creixement empresarial i, en conseqüència, el reclutament de talent. Moltes empreses han decidit frenar les seves contractacions, bé perquè s'han vist submergides en un ERTO o per la incertesa dels mesos posteriors a la crisi. En molts casos, l'atracció de talent s'ha deixat de banda i s'ha apostat per una estratègia de contenció, utilitzant el talent intern de l'empresa i evitant noves contractacions.

Totes aquestes mesures han ocasionat que les organitzacions relacionades amb la generació i intercanvi de talent (escoles, universitats, bootcamps, agències de reclutament) hagin vist com es frenava l'entrada de nous professionals al mercat laboral.

Segons les dades de TalentUp.io, a Barcelona hi ha hagut una caiguda del 47% d'ofertes de feina si comparem el mes de maig amb gener de 2020. No tots els sectors han patit aquesta crisi de la mateixa forma: trobem els casos més extrems a la indústria de healthcare on tan sols ha tingut un decreixement del 6%, mentre que travel & tourism ha tingut una davallada del 76%.

El talent TIC també s'ha vist afectat per aquesta crisi. Tot i ser les posicions més demandes dins del mercat laboral, ha vist com la demanda de professionals es reduïa dràsticament.

"Tot i ser les posicions TIC les més demandes, ha vist com la demanda de professionals es reduïa dràsticament"

L'impacte de professionals digitals ha estat desigual segons cada indústria. Les posicions TIC tenen la particularitat de ser transversals i de poder treballar en múltiples sectors. Per exemple un desenvolupador web pot treballar tant en una empresa tecnològica com del sector automobilístic. Aquesta transversalitat permet que no tots els professionals es concentrin en un mateix sector, sinó que puguin treballar en diferents àrees de coneixement. En conseqüència, el seu decreixement de la demanda ha estat similar a la mitjana de cada sector, a excepció de la indústria healthcare, on ha decrescut molt més que la mitja del sector.

Si posem el focus als diferents rols existents (independentment de la indústria) podem comprovar com les posicions de desenvolupament i matemàtiques han tingut un decreixement del 74% comparat amb abans de la crisi. És una dada similar a la resta de rols, on el decreixement ha estat del 71%. Com a nota positiva, tot i la davallada d'ofertes de posicions TIC, aquestes continuen sent les més demandades.

"El decreixement ha estat del 71% en les posicions TIC"

Mirant en els mesos més recents, veiem com la pandèmia ha deixat un mercat tocat i amb una destrucció de nous llocs de treball. Les dades més recents mostren lleugers signes de recuperació de la demanda. Així doncs, s'haurà d'estar molt atent als propers mesos, on esperem veure un augment de les ofertes de feina juntament amb la recuperació de l'economia.