El Vall d’Hebron aposta pels ‘serius games’ per formar els sanitaris

Metges residents i infermeria milloren les seves competències en escenaris recreats amb simulació virtual com un box d’urgències amb un pacient amb sospita de covid

ACN

L'Hospital Vall d'Hebron desenvolupa una plataforma de 'serious games' per formar els professionals sanitaris
L'Hospital Vall d'Hebron desenvolupa una plataforma de 'serious games' per formar els professionals sanitaris | Vall d'Hebron

Vall d'Hebron ha posat en marxa una plataforma de simulació virtual que ja han usat més d’un centenar de professionals. L'objectiu és treballar les habilitats no tècniques de forma multidisciplinària a través de comunicació directa mitjançant la veu i que el docent pugui conduir el desenvolupament de l'activitat segons les decisions dels participants.

L’eina s’anomena SIMOONS, de SerIous gaMe per a la formaciÓ OnliNe amb Simulació, i compta fins al moment amb dos mòduls. La primera activitat formativa que s'ha llançat és un escenari virtual que mostra un box del Servei d'Urgències on els participants han de tractar un pacient amb sospita de pneumònia per covid-19 i està pensat per treballar en equip les habilitats no tècniques de metges residents i professionals d'infermeria. També serveix per assajar l'ús de l'equip de protecció individual (EPI). Els professionals poden parlar amb el pacient i entre ells, així com decidir les tècniques per tractar-lo, escenari que anirà evolucionant segons les accions que decideixin.

La segona píndola formativa, seguint la mateixa base, preveu preparar els facultatius per actuar davant de casos d’arrítmies.

Ús dels serious games en la docència

El Vall d'Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada ha començat aquest any a aplicar els serious games a la docència per a la formació en línia de professionals de la salut. Aquesta tipologia de cursos permeten desenvolupar les competències amb l'experiència immersiva com a vehicle principal d'aprenentatge per a les habilitats pròpies de la professió i per a les conegudes com soft skills, com el lideratge, la comunicació, el treball en equip o la presa de decisions.

"Amb l'arribada de la covid-19, la formació presencial va quedar molt limitada. Per no haver d'interrompre el programa, vam decidir desenvolupar serious games que donessin resposta a aquesta necessitat", explica el doctor i coordinador del Vall Hebron Centre de Simulació Avançada, Jordi Bañeras. Una de les particularitats del disseny SIMOONS és la seva flexibilitat. L'equip de professionals de Vall d'Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada, tots ells professionals que fan assistència, són els que dissenyen el contingut de cada activitat formativa.