El ‘big data’ preveu les necessitats formatives de la FP

L’ús de dades massives permet adequar l’ensenyança en relació amb els perfils més demandats

Redacció

El big data servirà per adequar l'oferta formativa de la FP
El big data servirà per adequar l'oferta formativa de la FP | Pixabay

L'ús del big data pot ajudar a preveure les necessitats de perfils especialitzats al mercat. Un estudi fet pel Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI) destaca que la recollida de dades massives es pot aplicar a l’adequació de l’oferta de la Formació Professional a les vacants disponibles de treballadors amb coneixements tecnològics de les empreses.

L'estudi aplica models d'analítica de dades per poder validar les tècniques per a l'estudi i obtenció de resultats a la FP. Ho fa des de la perspectiva de l'administració pública, empreses i entitats privades que són les que necessiten professionals d'aquest sector. El director del CIDAI, Marc Torrent, ha afirmat que "l'aplicació d'aquest projecte pilot basat en tecnologies big data i intel·ligència artificial va sorgir amb la finalitat de facilitar la previsió i la planificació de les necessitats formatives futures en un escenari on els llocs de treball es veuran fortament alterats per la irrupció de les noves tecnologies".

Les TIC i la indústria 4.0 són dos dels sectors amb una demanda de professionals creixent, sobretot el segon

El focus de l'estudi s’ha centrat en els requeriments de competències tècniques en les TIC i la indústria 4.0 de les ofertes de feina dels portals de treball, dos sectors amb una demanda creixent, però més estable en el segon. Ambdós àmbits valoren aspectes similars en els seus candidats: la comunicació, el compromís i la iniciativa.

Creixement desigual entre oferta i demanda

Segons l'estudi, el nombre de matriculats es manté estable i poc elàstic, tot i que les necessitats del mercat han augmentat. En el cas de les TIC, la quantitat d'alumnes s'ha mantingut estable al llarg dels anys, mentre que la necessitat de professionals d'aquest sector ha crescut considerablement. Hi ha més demanda que oferta.

L'estudi també ha comparat les competències que es demanen en les ofertes de feina amb els plans d'estudi. Aquest aspecte ha mostrat una tendència a la sobrequalificació dels estudiants en els sectors innovadors que disminueix a mesura que les indústries maduren. A més, d'acord amb l'estudi "la Formació Professional actua com a eina de reciclatge en èpoques de crisi econòmica i facilita la posterior reinserció de les persones al mercat de treball". Quan hi ha poca oferta de feina, la mitjana d'edat dels alumnes matriculats en FP augmenta.