L’Agència de Ciberseguretat inverteix 2,5 MEUR a millorar el sistema de protecció de les administarcions locals

El nou model compta amb recursos informatius, eines de detecció i protecció, i serveis de resposta ràpida davant incidients

Categories:

Redacció

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya llança una campanya per millorar la seguretat a la xarxa de les empreses
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya llança una campanya per millorar la seguretat a la xarxa de les empreses | Gerd Altmann / Pixabay

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya invertirà 2,5 milions d’euros en el desplegament d’un servei integral que cobreixi la detecció, prevenció, formació, protecció i resposta ràpida de les administracions locals davant possibles ciberamenaces. El nou model les proveirà d’un conjunt d’eines, serveis i recursos agrupats en tres blocs de solucions: un portal de seguretat, una plataforma en línia i la capacitat de resposta a qualsevol tipus d’incident.

Durant el primer semestre de l’any 2020, els ajuntaments catalans han informat a l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya de 10 ciberatacs, gairebé el doble que al llarg de l’any 2019. L’Agència ha constatat que la majoria d’ajuntaments tenen un nivell d’exposició a riscos mitjans o alts -s’han detectat 83 consistoris amb un nivell d’exposició crític- i només 192 el tenen baix. També s’ha analitzat que les mesures de ciberseguretat actuals són bàsiques en el 45% d’aquests ens.

Dotar les administracions d’eines per prevenir i actuar

El portal web de seguretat, amb accés personalitzat per a cada ens local, disposarà de recursos d’informació, formació i governança sobre ciberseguretat. Des de l’Agència es considera prioritària la prevenció i per aquest motiu un dels objectius és implementar una cultura de ciberseguretat en l'àmbit de l'Administració Local.

També es preveu la creació d’una plataforma que permeti el desplegament de solucions pel que fa a la detecció, protecció i monitoratge de les infraestructures dels ens locals, així com recomanacions per augmentar la maduresa del sistema. I, en tercer lloc, serveis de resposta ràpida a incidents que inclouran alertes, un equip de resposta, la gestió coordinada i solucions de recuperació de la possible pèrdua de dades.

Operativa des de l’1 de gener de 2020, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és l’instrument de país per protegir l’entorn digital i amb aquest nou model que s’adreça al món local n’estén el servei públic de ciberseguretat per garantir la prestació de serveis digitals locals cibersegurs.