El 64% dels espanyols té competències digitals bàsiques o avançades

L’Estat ocupa la sisena posició al rànquing de països segons el grau de capacitació

Categories:

Redacció

Les competències digitals dels espanyols, en el top10 d'Europa
Les competències digitals dels espanyols, en el top10 d'Europa | Paola de Grenet (Imatges Barcelona)

El 64% dels espanyols tenia un nivell bàsic de competències digitals el 2021, segons les dades més recents de l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat (ONTSI) presentades al monogràfic Competencias digitales. La dada situa Espanya com el sisè país europeu, per sota de Finlàndia i els Països Baixos (79%), Dinamarca (69%) i Suècia (67%). Cap estats assoleix encara l’objectiu del 80% marcat per al Comissió Europea per al 2030.

Le diferències en les habilitats i capacitats amb les eines tecnològiques es donen, especialment, entre les diferents capes d’edat. El 85% de la població entre els 16 i els 24 anys té competències , mentre que només el 27% dels ciutadans entre 65 anys i 74 anys se sent prou capacitat en l’entorn digital.

Competències digitals bàsiques o avançades per franges d'edat | Font: Monogràfic ‘Competencias digitales’

Els següents elements que defineixen l’escletxa són l’ocupació i el nivell d’estudis. El 87% dels estudiants té coneixements en l’ús d’elements digitals, mentre que només el 49% dels esocupats està perparat per a aques entorn. En el cas del nivell d’estudis, les persones formades amb estudis superiors tenen més competències (85%) que les que tenen algun títol d’educació bàsica (38%).

Competències digitals bàsiques o avançades per ocupació | Font: Monogràfic ‘Competencias digitales’

Els homes tenen més coneixements tecnològics que les dones. Entre ells, el 66% afirma tenir les competències bàsiques o avançades, mentre que entre la ciutadania femenina la xifra se situa en el 63%. L’escletxa de 3 punts posiciona Espanya, de nou, en la sisea posició respecte dels socis europeus.

Un altre tret característic és el lloc de residència. El 69% dels habitants de zones urbanes té habilitats bàsiques o avançades davant el 55% que viu en àrees rurals.