SkillsMatch, la plataforma per enfortir les ‘soft skills’ i impulsar la carrera professional

Eurecat participa en un projecte per desenvolupar una eina online d’aprenentatge personalitzat centrat en les habilitats que demanda el mercat laboral

Categories:

Redacció

Els nous professionals necessiten enfortir les 'soft skills' per destacar al mercat laboral
Els nous professionals necessiten enfortir les 'soft skills' per destacar al mercat laboral | Pixabay

El centre tecnològic Eurecat participa en el projecte SkillsMatch, que ha desenvolupat una plataforma online d'avaluació i d’aprenentatge personalitzat a nivell europeu centrada en les soft skills. L’objectiu és que els usuaris millorin aquestes habilitats no cognitives i adaptin el seu perfil a les exigències del mercat laboral, que actualment considera fonamentals aquestes capacitats.

La plataforma SkillsMatch està disponible en castellà i anglès i es pot utilitzar en tots els països de la Unió Europea per part d’usuaris individuals, empreses i institucions que fomenten l’ocupació. Ofereix una eina d'autoavaluació de soft skills que mostra punts forts i febles en relació amb el perfil que es demana a les seves ocupacions específiques.

El sistema, que parteix de les demandes reals del mercat laboral, ha analitzat milers d’ofertes de feina dels principals portals d’ocupació i proposa a cada usuari un itinerari formatiu personalitzat, que inclou propostes de recursos d'educació oberta i cursos en línia.

“La plataforma ha identificat 36 soft skills específiques per a diferents activitats professionals”, explica el director de Formació d’Eurecat, Marc Capellades, qui posa de relleu que “les empreses valoren cada vegada més els candidats que posseeixen unes robustes soft skills específiques per al seu lloc de treball, com a complement dels seus coneixements tècnics”, de manera que “el candidat que les tingui té moltes més possibilitats de destacar en un procés de selecció de personal i poder desenvolupar una carrera d’èxit".

En els darrers anys, el mercat laboral europeu ha evolucionat i ha experimentat diferents canvis significatius, entre els quals destaca la irrupció de les tecnologies de la Indústria 4.0 que generen nous llocs de treball basats en la tecnologia i la destrucció d’ocupacions amb baix valor afegit. Amb aquesta situació, “les soft skills com la comunicació, la capacitat de treball en equip, el lideratge o el pensament crític són tant importants com els propis coneixements tècnics o professionals a l'hora de fer les noves contractacions”, subratlla Capellades.

Segons la coordinadora del projecte, la Dra. Thashmee Karunaratne, investigadora sènior de la Universitat d’Estocolm, “la nova solució promoguda pel projecte pot ser una eina de gran ajuda per millorar l'ocupabilitat dels joves i dels ciutadans en risc d'exclusió, així com per mostrar la importància de les habilitats no cognitives en el mercat laboral".

Necessitats reals dels usuaris

La solució desenvolupada per l'equip de SkillsMatch ha estat llançada en un moment en el qual els mètodes d'e-learning estan tenint més rellevància a causa del nou context causat per la crisi de la covid-19, que comporta canvis importants en el sector de l'educació i de la formació.

En aquest escenari, universitats i institucions educatives de tot el món han hagut de buscar mètodes alternatius per seguir oferint educació i continuar practicant l’aprenentatge en línia en el futur. En paral·lel, les empreses i organitzacions tindran la necessitat de continuar oferint cursos de desenvolupament professional als seus empleats, que s'han hagut d’adaptar també a aquesta situació.

D’acord amb el Departament de Formació d’Eurecat, els cursos en línia i les eines d’e-learning seran imprescindibles per a empreses, organitzacions, centres educatius i universitats, entre d’altres, per tal de poder proporcionar i obtenir coneixements nous i fomentar l’ocupació.

Al llarg del projecte, s’han dut a terme diversos tallers pilot a Estocolm, Dublín i Madrid, amb l'objectiu d’estar en contacte amb usuaris durant el desenvolupament, prova i avaluació de la plataforma. Els resultats han servit per al desenvolupament final de la plataforma, basada en les necessitats reals dels usuaris.

El consorci del projecte SkillsMatch està coordinat per l'Egovlab, de la Universitat d’Estocolm (Suècia) i, a més d’Eurecat, compta amb la participació d’DMC Metrix (Irlanda), la Universitat d'Alcalá (Espanya), la Fondazione Politecnico di Milano (Itàlia), el Trinity College Dublin (Irlanda) i Everis (Espanya) com a socis. El projecte també ha comptat amb la participació de l'Organització Nacional irlandesa dels aturats (INOU), CCOO Servicios (Espanya) i la iniciativa sueca Korta Vägen, juntament amb la Universitat d'Estocolm com a organitzadors dels tallers amb usuaris.

Aquest projecte està cofinançat per la Comissió Europea, en particular per la Direcció General de Xarxes de Comunicacions, Continguts i Tecnologia (DG CONNECT).

Etiquetes