El BSC rep 5 MEUR per investigar el canvi climàtic i l’impacte que té en la societat

El centre de supercomputació lidera dos dels cinc projectes adjudicats per la CE per estudiar els efectes del sobreescalfament global

Categories:

Redacció

El BSC rep l'adjudicació i el finançament de la CE per investigar sobre el canvi climàtic
El BSC rep l'adjudicació i el finançament de la CE per investigar sobre el canvi climàtic | Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació

El Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) ha obtingut 5 milions d’euros de fons europeus en competició per finançar nou projectes centrats en el canvi climàtic i en els efectes ue té sobre la salut, la societat i el medi ambient. La Comissió Europea ha adjudicat cinc investigacions, de les quals dues estan liderades pel BSC amb una proposta per estudiar noves estratègies de captura del diòxid de carboni per reduir l’impacte de le emissions, i una altra centrada en l’estandardització del processos per establir una sèrie de bones pràctiques.

Els projectes estan capitanejats pel Departament de Cièncie de la Terra del centre de supercomputació català, especialitzar en l’estudi de la predicció i evolució del clima, la composició de l'atmosfera i el desenvolupament de serveis climàtics i de qualitat de l'aire. El director de l’àrea, Francisco Doblas, ha remarcat que els serveis climàtics "ofereixen informació climàtica rellevant per a diversos sectors tenint en compte les seves necessitats i el context en el qual la utilitzen".

Actualment el BSC es troba en fase d’estudi i treball de 56 investigacions relaciondes amb el canvi climàtic i el seu impacte en entorns com l’agricultura, l’energia, la gestió de l’aigua o la salut. El centre també participa com a soci en altres tres projectes per reforçar la capacitat d'Europa per fer front a les amenaces emergents en la salut humana que provoca l’escalfament global i per investigar l'impacte sobre el clima i la salut de contaminants diferents al diòxid de carboni, com el material particulado, l'ozó o el metà.