Graduats en Enginyeria i Arquitectura: més ocupació i millors sous

El 93% dels titulats troba feina en menys de 3 anys i el 74% té ingresos superiors als 2.000 euros

Categories:

Redacció

El 72% dels enginyers i arquitectues tenen contracte indefinit en menys de 3 anys
El 72% dels enginyers i arquitectues tenen contracte indefinit en menys de 3 anys | Unsplash

El 93% dels estudiants graduats en Enginyeria i Arquitectura troba feina al cap de 3 anys d’haver obtingut el títol i un 74% té ingressos superiors als 2.000 euros bruts mensuals. Ambdues dades superen la mitjana del sistema universitari català, amb un 89% d’inserció laboral i un 50% de les persones formades amb sous per sobre dels 2.000 euros, segons la 7a edició de l’informe Inserció Laboral dels titulats universitaris elaborat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

Les dades recollides durant el primer semestre del 2020 mostren un major nombre de contractes indefinits entre aquests professionals tècnics amb un 72% dels graduats davant el 56% dels graduats en altres estudis. En el cas de les funcions, el 75% duu a terme tasques de la seva titulació i un 12% desenvolupa la seva carrera professional en l’àmbit universitari.

Més ocupació amb màsters

En el cas dels estudiants de màster, la taxa d’ocupació se situa en el 92% de mitjana en el sistema universitari català. Superem la xifra els titulats en l’àmbit TIC amb un 93%, mentre que en arquitectura es troba en el 91%.

L'enquesta indica, a més, que6 de cada 10 persones titulades de màster (en concret, un 62%) fan funcions específiques del màster, mentre que un 32% fa funcions de nivell universitari. Aquest primer percentatge és lleugerament superior en el cas dels màsters vinculats a l’Enginyeria Industrial (un 66% de les persones titulades fan funcions específiques del màster cursat) i del 64% en el cas dels màsters de l’àmbit TIC.

Pel que fa a la contractació, el 57% de professionals dels màsters d’àmbit tècnic és indefinit i el 75% compta amb un salari superior als 2.000 euros bruts mensuals.

Inserció laboral dels nous doctors

L’empresa ocupa a la majoria dels nous doctors i doctores: un 59 % hi treballa; menre que un 25 % es queda a la universitat i un 15 % a un centre o institut de recerca. L’enquesta també indica que 5 de cada 10 fan funcions pròpies de doctor a la feina, mentre que un 44% exerceixen funcions de nivell universitari.

L’estabilitat laboral dels doctors i doctores creix especialment per als que treballen a l’empresa: el 72% té un contracte fix mentre que als centres de recerca i universitats aquest percentatge se situa al 41% i 28%, respectivament. El 56% dels doctors i doctores tenen un contracte fix al cap de 3 anys d’haver finalitzat els estudis.

Etiquetes