Les tecnològiques catalanes superen els 70.000 milions de facturació el 2019

Gairebé el 25% de la inversió estatal en innovació i desenvolupament s’ha produït a Catalunya

Categories:

ACN

Les empreses tecnològiques catalanes van generar un valor afegit de 21.000 milions d'euros durant el 2019
Les empreses tecnològiques catalanes van generar un valor afegit de 21.000 milions d'euros durant el 2019

La tecnologia avança a passes de gegant i cada vegada s’estén a més sectors econòmics. La seva presència ha crescut fins al punt que, a Catalunya, les empreses amb un nivell alt i mitjà-alt en tecnologia van facturar un total de 73.542 milions d’euros el 2019, tal com recullen els Indicadors d’Alta Tecnologia de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). D’aquesta xifra, 57.840 milions van ser generats pels sectors manufacturers tecnològics, mentre que gairebé els serveis d’alta tecnologia representen 15.702 milions. En total, l’estudi calcula que el teixit empresarial català ha produït un valor afegit de 21.713 milions d’euros.

Tota tecnificació de companyies passa prèviament per una despesa econòmica i, en aquest sentit, Catalunya és líder a l’Estat en inversió en innovació i desenvolupament, aglomerant el 24,3% del total, gairebé una de cada quatre inversions. Els sectors tecnològics que més van facturar al Principat van ser el de la fabricació de material, equip elèctric i vehicles de motor amb 28.887 milions; la indústria química, amb 18.543 milions d'euros; i la indústria audiovisual i de telecomunicacions, amb 15.051 milions. Cal mencionar també la indústria d’armes i municions, un sector que a Catalunya va facturar 47.709 milions el 2019 i que al global de l’Estat compta amb la taxa de cobertura més gran (quocient entre exportacions i importacions), d’un 277,4%.

Pel que respecta als treballadors, l’informe de l’INE comptabilitza un total de 338.700 treballadors en sectors tecnològics al territori el 2019, un 9,8% del total d'ocupats, mentre que aquesta proporció per l'economia espanyola és del 7,1%. Els sectors manufacturers d'alta i mitja alta tecnologia concentraven gran part dels professionals amb 231.200 persones, mentre que els serveis d'alta tecnologia donaven feina a 107.500 catalans. Una de les posicions que destaca l’estudi és la dels treballadors especialitzats en tasques d’innovacions, un perfil que a Catalunya dona feina a jornada completa a 16.829 persones.

Etiquetes