Softcatalà incorpora la traducció a l’alemany

La plataforma amplia el nombre de llengües al servei, basat en xarxes neuronals que tenen en compte el context i milloren la qualitat del resultat

Categories:

Redacció

Softcatalà incorpora la traducció automàtica neuronal a l'alemany
Softcatalà incorpora la traducció automàtica neuronal a l'alemany | Captura del traductor

Softcatalà ha ampliat el nombre de llengües al servei de traducció i ha incorporat el català-alemany i alemany-català. Es tracta de la primera plataforma que ofereix la funcionalitat amb un sistema de xarxes neuronals de forma gratuïta. Segons assenyala l’entitat al seu web, Google Translate compta amb la possibilitat de traduir textos en aquests dos idioemes, però cobra per cada crida o per fitxer.

La traducció automàtica estadística (SMT) i la neuronal (NMT) són les dues tecnologies més emprades en l’àmbit. La primera es basa en l’aplicació de models estadístics, mentre que la segona utilitza xarxes neuronals artificial per predir la millor traducció d’un text en funció del context. Softcatalà ha treballat amb ambdós sistemes, tot i que el 2018 va incorporar el sistema neuronal per obtenir traduccions més fidels. El passat mes d’agost es va incorporar l’anglès.

Per tal de publicar el traductor alemany-català, Softcatalà ha usat el programari lliure OpenNMT-tf i un corpus ampli per entrenar la tecnologia.

Etiquetes