IA aplicada als àmbits de la Salut, Mobilitat i Turisme: Resultats i bones pràctiques

Cibernàrium

Carrer de Roc i Boronat, 117-127

Barcelona

Conferències

Més info:

cidai.eu/presentacio-ia-aplicada-salut-mobilitat-turisme/

El CIDAI té com a objectiu generar, validar i transferir tecnologies d’IA d’alt valor afegit per fomentar la innovació en els sectors econòmics estratègics de Catalunya, inclosa l’administració pública i el tercer sector.

En aquesta sessió, el CIDAI ensenyarà els resultats i coneixements adquirits durant l’execució de tres projectes d’alt impacte iniciat el 2021 i que han finalitzat al mes de maig.