Director IQS Tech Factory

La inversió privada en ‘industrial tech’ creix a bon ritme

“La inversió en ‘start-ups industrial tech‘ es va multiplicar a Europa per 8 entre 2014-2020, en altres sectors, per 3"

El món de les start-ups i la necessitat d’inversió privada està plagat de neologismes. Aquests neologismes són creats per definir els sectors al qual pertanyen les noves empreses que sovint tenen una proposta de valor basada en una tecnologia innovadora. Així doncs, parlem de med tech per referir-nos a dispositius mèdics, o cleantech per parlar de start-ups que ofereixen solucions en l’àmbit de les tecnologies netes o de l’eficiència energètica. La col·lecció de neologismes és llarga: proptech (habitatge), fintech (finances), insurtech (assegurances), pet-tech (mascotes), agrotech (agricultura), consumertech (producte de consum), i així, moltes més.

A les start-ups que transformen processos industrials tradicionals amb software i altres innovacions les anomenem industrial tech. Parlem de materials avançats, eines d’enginyeria avançada, robòtica, de connectivitat i de logística, entre d’altres. Aquest sector és dels que gaudeixen d’un creixement més ràpid d’inversió privada a tot Europa. Segons l’informe Industrial Innovation: the Next Big Opportunity in Tech (Octubre 2020, Speedinvest & Dealroom), la inversió en start-upsindustrial tech es va multiplicar a Europa per vuit entre 2014 i 2020. A mode comparatiu, la inversió general en tots els sectors a la mateixa regió es va triplicar. Per tant, el sector industrial tech creix molt més ràpid que la resta.

“La inversió en ‘start-ups industrial tech‘ es va multiplicar a Europa per vuit entre 2014 i 2020, mentre que en tots els sectors es va triplicar”

Sembla que aquesta tendència anirà a l’alça en els propers anys. Les inversions en industrial tech han crescut molt en poc temps, fins a passar el bilió d’euros per primera vegada l’any 2019. Tot i això, només representen un 3% de totes les inversions fetes en start-ups europees. Si tenim en compte que el sector industrial representa el 25% del PIB europeu (i el 30% global), un pot pensar que encara hi ha molt marge per créixer.

Aquesta tendència representa una clara oportunitat per a Europa, ja que concentra un sector industrial d’alt valor afegit, incloent-hi la manufactura de maquinària, automobilístic i farmacèutic. De fet, contrari del que pugui semblar, els majors exportadors per càpita són europeus, sent Alemanya el primer a nivell global, seguit per Corea del Sud, Itàlia, França i Anglaterra.

Europa està ben posicionada per fer de la innovació industrial el pal de paller de la seva economia i competitivitat. Una forma de fer-ho és promovent la creació de noves empreses industrials d’alt valor afegit. Es donen les condicions per liderar aquest moviment, especialment si tenim en compte les forces que estan accelerant el creixement de l’industrial tech: la convergència de les tecnologies d’operacions i la digitalització, la descentralització de la producció, una manufactura consumeritzada, la descarbonització dels processos industrials, i un desig per adoptar noves tecnologies.

“Europa està ben posicionada per fer de la innovació industrial el pal de paller de la seva economia i una forma és promovent la creació de noves empreses industrials d’alt valor afegit”

Hi ha encara un llarg camí per recórrer en el món de les start-ups industrial tech, però la tendència és positiva i ens indica que anem en bona direcció. La pròxima dècada és clau per construir un ecosistema sòlid. Venen anys de reptes i oportunitats.