CEO d'Etailers Ecommerce

El nou IVA per a la venda ‘online’

"La reforma de l'IVA adapta la recaptació de l'impost a la realitat de la digitalització i la globalització econòmica"

El pròxim 1 de juliol de 2021 l'IVA en el comerç electrònic començarà a aplicar-se en el lloc de destí, on s'entrega la compra, en la majoria dels casos. Aquesta reforma que ja s'aplicava des de gener 2015 als productes i serveis digitals s'aplicarà ara també a la venda online de qualsevol mena de producte. Després d'haver sigut aprovada a través de la Directiva (UE) 2017/2455 i d'estar inicialment prevista la seva aplicació a partir de l'1 de gener de 2021 a tota la Unió Europa a la vegada, a l'agost de l'any passat va ser finalment ajornada a 1 de juliol de 2021, ja que amb la pandèmia no tots els països estaven preparats.

Aquest important canvi afecta la venda digital transfronterera entre estats de la UE, només per béns i serveis orientats a consumidor final i, per tant, afecta especialment a aquelles botigues en línia B2C (business to consumer) que venen fora del seu país i als marketplaces, a més de les hisendes locals per la necessitat d'obrir una finestra única.

"Aquesta reforma busca per fi adaptar la recaptació d'aquest impost a la realitat que està portant la digitalització i globalització de l'economia"

Actualment quan una botiga online està fent una venda a una persona física d'un altre país de la UE, aplica l'IVA que té en el país on resideix el comerç, sempre que no se superin uns certs llindars definits fins ara per cada país i que es mouen entre els 35.000 i 100.000 euros. Ara aquests llindars han sigut unificats a 10.000 euros sense IVA per totes les operacions dins de la UE. D’aquesta forma els petits negocis podran seguir aplicant l'IVA d'origen, però en el moment que superin els 10.000 euros de venda a un altre país membre de la UE, es veuran obligats a aplicar l'IVA del país de destí. Caldrà per tant que les empreses de la UE es registrin a cada país de la UE on venen, o facin servir la finestra única de la seva hisenda local (MOSS, en el cas d'Espanya accessible a través de la web de l'AEAT).

A més, aquesta nova normativa posa fi a l'excepció de l'IVA per petites importacions des de països de fora de la UE de valor inferior a 22 euros, i es manté l'exempció de drets aranzelaris per les importacions de menys de 150 euros. Per últim, també fa que els marketplaces siguin considerats venedors a efectes de l'IVA i seran responsables de la seva gestió quan l'empresa que utilitza el marketplace per vendre els seus productes no estigui establerta a la UE i faci importació de productes de fora de la UE.

"L'objectiu de la norma és harmonitzar el tractament de l'impost en les operacions de venda en línia intracomunitàries per posar fi a les desigualtats"

Aquesta reforma busca per fi adaptar la recaptació d'aquest impost a la realitat que està portant la digitalització i globalització de l'economia. L'objectiu de la norma és harmonitzar el tractament de l'impost en les operacions de venda en línia intracomunitàries, per posar fi a les desigualtats que s'estaven generant en la recaptació de l'IVA entre països.