Director regional de PFU (EMEA) Limited per a Iberia

La necessària transformació digital del sector sanitari

"En uns anys no resultarà estrany que en l'atenció mèdica s'utilitzin dades de 'wearables' o del genoma digital"

Tota crisi de gran importància condueix a una escassetat de recursos i, com veiem aquests dies amb la pandèmia de la covid-19, el sector sanitari no se’n deslliura. Fins i tot, en períodes menys convulsos, certes circumstàncies com l'envelliment de la població, el menor finançament o la demanda de noves millores en assistència mèdica es converteixen en reptes bastant significatius. La tecnologia pot ajudar els professionals sanitaris en aquest sentit, per exemple, als facultatius que lluiten en primera línia com al personal administratiu, perquè puguin alliberar-se de tasques repetitives i se centrin en el veritablement important: l'atenció als pacients. No obstant això, aquestes eines no poden introduir-se ad hoc, sinó que, perquè es produeixi un veritable canvi, els sistemes de salut necessiten adoptar finalment la transformació digital.

Potser sembla una mica injust comparar la salut pública amb la privada, però és imprescindible que en ambdues es doni una àmplia digitalització. Aquest procés pot ser una mica més lent que en l'àmbit empresarial, però el sector sanitari requereix d'uns certs suports en la seva transformació digital, començant per la manera en la qual es gestiona la informació.

"La interoperabilitat dels sistemes sanitaris entre diferents comunitats o amb la privada i historials de pacients es continua fent mitjançant documentació en paper"

Entre els grans problemes amb els quals es troben aquests professionals és que la interoperabilitat dels sistemes sanitaris entre diferents comunitats o amb la privada i historials de pacients es continua fent mitjançant documentació en paper. Malgrat que en altres sectors s'ha avançat en l'extracció i digitalització de dades contingudes en format físic, el paper continua com el mitjà més usat per a registrar i emmagatzemar informació mèdica.

Quan es parla de millorar l'atenció als pacients, sorgeix una necessitat urgent de gestionar la documentació sanitària de forma més eficient, garantint al mateix temps la privacitat i conservació òptima dels registres mèdics. Tot això és possible si la informació s'ha digitalitzat amb les eines adequades. Altres avantatges que ofereix l'entorn digital és que es pot accedir a la informació de manera més ràpida, així com establir correlacions entre dades clíniques d'interès per a aconseguir una assistència sanitària col·laborativa.

Les iniciatives en sanitat electrònica no són un terreny desconegut per als proveïdors de serveis de salut i els usuaris d'aquests. A Espanya, a través del sistema d'Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut, un ciutadà pot accedir amb el seu DNI electrònic a documentació mèdica personal com a informes d'alta, proves de laboratori o d'imatge i consultes d'urgències. Així mateix, davant la situació provocada per la covid-19, l'ús de la telemedicina ha augmentat considerablement entre els pacients tant en serveis mèdics privats com públics. I, en molts casos, s'han reactivat per primera vegada les consultes sota aquesta fórmula, que serà d'allò més habitual en cinc anys, com apunten des del sector, amb cures i seguiments sense que sigui necessari que els pacients es moguin de casa.

En l'àrea de la medicina s'estan impulsant projectes i solucions disruptives interessants com Sholark Health, basada en intel·ligència artificial i fruit d'una recerca conjunta amb l'Institut de Recerca Sanitària de l'Hospital Clínic Sant Carles de Madrid, que facilita a qualsevol persona sense ser especialista el tractament de dades complexes i de fonts heterogènies en temps real. També està l'aplicació mListable amb la qual s'aconsegueix implicar més el pacient en el control i seguiment de processos clínics. O l'ús de tecnologies per a digitalitzar i quantificar patrons en la manera de caminar de pacients, ja que aquesta pot variar a causa de l'impacte de diferents malalties, amb l'objectiu de registrar processos de recuperació, monitorar a l'usuari de manera remota i millorar l'eficiència de l'assistència mèdica.

Totes aquestes són senyals prometedors del futur digital en l'atenció sanitària, però encara és necessari fer una aproximació en profunditat del tema per a benefici de personal mèdic i pacients. En uns anys no resultarà estrany que en l'atenció mèdica s'utilitzin dades de wearables o del genoma digital d'una persona per a fer diagnòstics i predir algunes malalties abans que succeeixin a fi que puguin evitar-se en la mesura del possible.

"En uns anys no resultarà estrany que en l'atenció mèdica s'utilitzin dades de 'wearables' o del genoma digital d'una persona per fer diagnòstics i predir algunes malalties"

Ara és el moment que els proveïdors de serveis de salut digitalitzin les dades de que disposen perquè puguin facilitar en un futur l'atenció mèdica a pacients. El canvi digital ha de donar-se no obstant això al llarg de tot el procés de l'assistència sanitària. Això inclou els tràmits que es realitzen en els taulells d'admissió d'hospitals, on s’usen diàriament diferents documents identificatius com DNIs, targetes sanitàries, historials, consentiments informats o llibres de família, per esmentar només uns quants. Una gestió més eficient consistiria a convertir tota aquesta documentació en registres digitals, en comptes de fotocopiar-la i generar encara més paper, utilitzant una solució d'escanejat amb la qual el personal d'admissions pugui digitalitzar de manera ràpida i eficaç formularis clínics, sense danyar els documents físics i deixant-los sempre a la vista del pacient o dels seus familiars en el taulell d'atenció.

Passar les històries clíniques de pacients, siguin noves o ja existents, del paper a un format digital ajuda a reduir la càrrega administrativa d'aquests professionals que ja de per si mateix treballen bastant sota pressió. A més d'ajudar-los a gestionar millor la informació dels usuaris, els registres digitals permeten disminuir costos, automatitzar i accelerar processos, obtenir una major precisió de les dades, així com adaptar-se i complir amb les normatives vigents. La gestió de documents mèdics és així mateix molt més segura gràcies a l'emmagatzematge de les dades en el núvol o en altres destins alternatius de suport, evitant d'aquesta manera el possible extraviament o deterioració d'aquesta informació, així com problemes quant a la seva conservació en espais físics.

"La conversió digital dels documents clínics en paper és una labor titànica, però si s'empren les eines tecnològiques adequades, el sector sanitari podrà escometre aquesta necessària digitalització "

Som conscients que aquesta conversió digital dels documents clínics en paper és una labor titànica, però si s'empren les eines tecnològiques adequades per capturar dades amb la màxima qualitat, seguretat i eficiència, el sector sanitari podrà escometre aquesta necessària digitalització que optimitzi la gestió d'informació i, per sobre de tot, l'atenció al pacient.