Cofundador i CEO de TalentUp.io

Els salaris de perfils digitals continuen creixent malgrat la crisi

"El talent cada cop és més global, es desplacen professionals d'una ciutat a una altra i s'obren noves oficines al món"

La crisi que ha ocasionat el coronavirus no ha frenat el creixement salarial de la majoria de posicions tecnològiques. Tot i que en els últims mesos algunes empreses han hagut d'iniciar ERTOs o acomiadar professionals digitals a causa de la situació delicada que estaven vivint aquestes empreses, això no ha evitat que els salaris continuïn creixent.

Parlar de la gran demanda de perfils digitals no és cap novetat. L'aplicació d'acomiadaments en algunes empreses no ha fet més que reorganitzar les cartes i situar professionals TIC en noves empreses digitals. Per tant, molts d'ells no han passat un llarg període de cerca de feina, sinó que en poques setmanes han aconseguit reincorporar-se en el mercat laboral en empreses que requereixen dels seus serveis.

Si el salari mitjà per un desenvolupador software el 2019 era de 32.500 euros, el 2020 el salari mitjà ha estat de 37.000 euros. Això representa un increment del 14%*. Les empreses continuen sense trobar un volum de candidats prou important per poder relaxar els rangs salarials, sinó tot el contrari: continuen establint-se noves empreses a Barcelona que encara generen més fricció entre l'oferta i demanda de talent digital. Un exemple és el cas de Hopin, l'empresa dedicada a oferir esdeveniments en línia ha aixecat vàries rondes d'inversió que l'han convertit en un nou unicorn (empresa amb una valoració de més de 1.000.000 euros). Amb aquest nivell de finançament pot oferir grans salaris als seus treballadors i treure professionals de grans empreses assentades a Barcelona. És un dels casos més clars que ens demostren que els salaris continuen creixent constantment.

"Continuen establint-se noves empreses a Barcelona que encara generen més fricció entre l'oferta i demanda de talent digital"

Si ens fixem en l'increment salarial segons el grau d'experiència, observem com les posicions amb més experiència i de lideratge, han incrementat el seu salari en un 21%. En canvi, les posicions júniors gairebé no han vist alterat el seu sou mitjà, tan sols un 4%. Atès que ha augmentat la disponibilitat de professionals sènior en cerca activa de feina, les empreses han preferit optar per contractar perfils amb més experiència. Per tant, si ens fixem en la demanda de talent durant el 2020, tot i que hi ha hagut un descens generalitzat de la demanda, les ofertes de feina per posicions júniors ha decrescut molt més que no pas les posicions amb més experiència.

En l'àmbit internacional, gran ciutats europees han tingut un increment salarial similar al de Barcelona per a posicions TIC. El talent cada cop és més global, es desplacen professionals d'una ciutat a una altra i les empreses obren noves oficines arreu del món. Aquest fet ocasiona que l'increment de salaris no es vegi aïllat en una sola ciutat, sinó que altres regions segueixin una tendència similar.

"El talent cada cop és més global, es desplacen professionals d'una ciutat a una altra i les empreses obren noves oficines arreu del món"

Moltes empreses veuen el mes de gener com un bon període per fer una revisió salarial dels seus treballadors. En l'àmbit TIC continuen havent-hi revisions salarials a l'alça per ser competitius en el mercat i augmentar la retenció dels treballadors existents dins la plantilla. Tot i que el salari no és l'únic factor a tenir en compte a l'hora de canviar de feina, sí que pot acabar de decidir un professional que no veu compensada la seva feina dins del lloc de treball.

*Font: TalentUp.io

Etiquetes