Director del màster universitari en Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la UOC

Ha arribat l’hora de comprar un telèfon mòbil 5G?

Per a molta gent que en aquests moments està considerant l'opció de comprar un nou dispositiu mòbil, avui dia sorgeix la següent pregunta: és hora de comprar un mòbil 5G? La pregunta és lògica si pensem que no volem que el nostre terminal quedi desfasat en poc temps degut al desplegament de la tecnologia 5G en les nostres xarxes de telecomunicacions. A més, tenint en compte que Vodafone ja ha començat a oferir serveis 5G als seus clients, cal preguntar-se si val la pena pagar un cost més alt pel nostre terminal amb l'objectiu de comptar amb el suport per a aquesta tecnologia. Per a respondre a aquesta pregunta, hem de tenir en compte diversos factors.

El primer d'ells és l'estat del desplegament de la xarxa 5G a Espanya actualment. En aquests moments, Vodafone és l'únic operador que ha instal·lat cobertura 5G comercial a Espanya. En concret, fins avui el desplegament abasta 21 ciutats, amb una cobertura que cobreix aproximadament el 50% d'aquestes ciutats.

A més de l'abast de la cobertura 5G de la qual podem comptar en aquests moments, és també important tenir en compte el tipus de tecnologia 5G que Vodafone està desplegant. Encara que la informació no ha estat confirmada oficialment, Vodafone es troba en aquests moments en una primera fase del seu desplegament en la qual la infraestructura utilitzada segueix l'estàndard 5G NSA (5G no autònom). Aquest estàndard NSA implica que s'aprofita la infraestructura 4G actual, de tal forma que el nucli de la xarxa es manté i només evoluciona la part de la interfície radio que passa a ser 5G New Radi (NR). Amb el 5G NSA, entre altres aspectes, millora considerablement la velocitat teòrica de descàrrega (fins als 2 Gbps), la latència (fins a uns 15 ms) i la densitat de dispositius connectats (fins a 1 milió per km²).

En el cas de la xarxa 5G actual de Vodafone, durant els mesos de gener i febrer d'enguany, l'empresa MedUX va realitzar un estudi sobre el rendiment de la xarxa instal·lada a Madrid, el qual va constatar que la velocitat de descàrrega podia arribar als 950 Mbps (650 Mbps de mitjana) i la latència arribava a 29 ms en mitjana.

La millora d'aquesta xarxa 5G respecte al 4G, com van confirmar les dades d'aquest estudi, és molt significativa. El problema d'aquest desplegament, no obstant això, és que utilitza la banda de l'espectre dels 3,7 GHz, la qual cosa fa que el rendiment en interiors es vegi molt afectat. A més, com ja comentem en una entrada anterior, la gran millora en l'eficiència i el rendiment de les xarxes 5G s'aconseguirà mitjançant l'ús d'infraestructura 5G SA (5G autònom), i segons Vodafone el desplegament de la xarxa 5G SA s'està fent només de manera progressiva i selectiva en entorns empresarials i industrials. Per tant, la qual cosa s'ha desplegat fins avui en les 21 ciutats espanyoles és 5G NSA.

El 5G SA (les sigles d'estand-alone) corresponen a l'estàndard en el qual tota la infraestructura és de nova generació, tant la part de la interfície radio (New Radi – NR) com la part del nucli de la xarxa (Next Gen Core – NGCN). Com és lògic, per a poder comercialitzar el 5G SA es necessita un nou desplegament d'antenes més dens (entre 30.000 i 75.000 antenes més), la qual cosa no s'espera que sigui possible fins a 2021 com a mínim.

Per a l'usuari d'un telèfon mòbil, els grans avantatges del 5G SA seran:

  1. l'increment de la velocitat de descàrrega (més de 10Gbps teòricament)
  2. la menor latència (fins a 1 ms)
  3. l'augment de la velocitat de pujada

Però la gran aportació d'aquestes xarxes 5G vindrà per l'ús de la virtualització i la intel·ligència artificial, la qual cosa permetrà (entre altres) segmentar la xarxa per a crear xarxes virtuals amb diferents velocitats, latències o capacitats.

És fàcil imaginar, tenint en compte el volum d'inversió necessari, que el desplegament massiu de les xarxes 5G SA trigui un temps considerable (diversos anys possiblement). Hem de tenir en compte, a més, que la previsió és que aquesta tecnologia s'implanti sobre la banda de freqüència dels 700Mhz, que té major facilitat per a penetrar en edificis, però per a això ha de finalitzar el traspàs de la TDT des de la freqüència de 700 MHz a la de 600 MHz. Aquest traspàs ha estat congelat temporalment per la pandèmia de covid-19, per la qual cosa no finalitzarà en la data prevista inicialment (30 de juny). Una vegada alliberat aquest espai de l'espectre, ha de realitzar-se la subhasta d'aquestes freqüències, la qual cosa ha estat també ajornat pel mateix motiu, i el procés no es reprendrà fins almenys els mesos de tardor. No es descarta, no obstant això, que la licitació s'ajorni fins a 2021.

De tot l'exposat fins aquí, si tenim en compte que la vida mitjana que es dóna a un telèfon intel·ligent és de 3 anys, podem concloure que no hauria de preocupar-nos molt que el nostre terminal quedi desfasat pel desplegament massiu del 5G SA, que és el que realment suposa una revolució en relació al 4G actual.

A l'hora d'apostar per un terminal 5G actualment, a més, no podem oblidar que l'ús majoritari que es fa actualment dels telèfons està vinculat al correu electrònic, les xarxes socials, el consum de vídeo en streaming, etc. Totes aquestes accions es poden realitzar perfectament amb la tecnologia 4G actual, i el passo a 5G no canviarà molt l'experiència d'usuari. Per tant, la connectivitat 4G cobrirà les nostres necessitats perfectament durant molts anys.

Un altre factor a tenir en compte és el del cost de la tarifa de dades. Com és lògic, amb velocitats de més de 2 Gbps podem descarregar grans volums de dades en temps rècord, però això també implicarà que la nostra tarifa de dades s'esgoti en molt poc temps. Per tant, si realment volem treure-li profit a la connectivitat 5G, haurem de pensar en tarifes de dades il·limitades que, sense lloc a dubte, tindran un cost major.

A més de tot l'exposat fins ara, si ens decidim per apostar per un mòbil 5G, és important tenir en compte el tipus d'infraestructura 5G que suporta el dispositiu. Com hem comentat anteriorment, en aquests moments la infraestructura desplegada és 5G NSA, però l'any que ve és possible que tinguem ja algunes ofertes comercials de cobertura 5G SA (de la mà de Vodafone o d'algun altre operador). Per tant, val la pena tenir present que alguns terminals 5G actuals incorporen mòdems que només suporten 5G NSA, com el Samsung Galaxy A90 5G o l'LG V50 ThinQ 5G. Si realment volem aprofitar el potencial de les xarxes 5G al més aviat possible, no hi ha dubte que és millor decantar-nos per un terminal que ja suporti les futures xarxes 5G SA.

Etiquetes