Director del programa de Talent Digital de la Mobile World Capital Barcelona

Una oportunitat única per captar talent internacional

"La pandèmia dibuixa un escenari completament nou que pot derivar en la globalització del mercat del talent"

En una situació de crisi com la que ens està tocant viure, derivada de les mesures de contenció de la covid-19, resulta encara més decisiu tenir un pla estratègic ben definit i estructurat per captar i retenir talent internacional. El talent digital és un recurs estratègic per a qualsevol economia que vulgui competir en l'era digital i activar mesures proteccionistes que poguessin limitar el seu desenvolupament seria un error. El talent atrau talent, pel que la seva aposta no suposa un risc, sinó que engega un cercle virtuós que té un impacte directe en l'ecosistema local.

"El talent atrau talent, la seva aposta engega un cercle virtuós que té un impacte directe en l'ecosistema local"

La pandèmia ha modificat profundament les nostres percepcions i conviccions. El teletreball, per exemple, s'ha estès de manera generalitzada i transversal, arraconant la presencialitat i canviant la cultura empresarial de moltes organitzacions. Aquest pas, que semblava llunyà i progressiu, ha arribat per quedar-se. Això encara potenciarà més la mobilitat dels perfils digitals. Les seves característiques particulars combinades amb les infraestructures tècniques existents possibiliten que aquests treballadors puguin adaptar-se amb molta més facilitat al treball en remot.
Barcelona es troba davant del que pot ser un punt d'inflexió en la seva carrera per captar talent internacional.

Actualment, segons el Digital Talent Overview 2020, el 31% del talent digital que treballa a Barcelona prové d'altres ciutats com Madrid, Londres, París o Buenos Aires, entre d'altres. Barcelona té una sèrie d'atractius innegables com la qualitat de vida, la diversitat cultural, el clima o la gastronomia. Però també és un punt on conflueixen hubs digitals, start-ups i centres d'investigació de tecnologia. Tot això fa que sigui la cinquena ciutat del món més atractiva per als experts digitals, tal com recull un estudi del Boston Consulting Group (BCG).

El talent digital és escàs. Cal reduir la bretxa entre oferta i demanda i projectar-se a les empreses com una ciutat capacitada per atraure talent. Això és clau en els hubs tecnològics, punts de confluència internacionals i multiculturals. Barcelona ha de capitalitzar aquest talent internacional a la vegada que es consolida com a referència mundial per al sector digital. La ciutat ha sabut captar històricament tant turisme com inversió, però ara ha de fer un esforç per atraure més talent.

"Barcelona ha sabut captar històricament tant turisme com inversió, però ara ha de fer un esforç per atraure més talent"

Molts països ja entenen els beneficis a llarg termini que suposa atraure treballadors i nòmades digitals, aquells professionals que només necessiten internet per prestar serveis a persones i empreses, i han començat a desenvolupar polítiques que faciliten la seva integració. Aquí s'ha de fer una distinció entre les mesures reguladores, que ja estan implantant Portugal, el Regne Unit o Estònia a través de visats tecnològics, i les mesures d'atracció, que ja estan desenvolupant ciutats com Estocolm o Hèlsinki a través de campanyes per atraure talent tecnològic i vincular-lo a empreses instal·lades a la ciutat.

Barcelona ha d'agafar aquests exemples com a referència i ajudar-se d'una nova regulació que converteixi el visat tecnològic en una realitat. També són necessàries una sèrie de polítiques destinades a la promoció per desenvolupar carrera en l'àmbit tecnològic. De manera paral·lela, els processos de tramitació de visats han de ser més àgils. La històrica reclamació per establir una oficina de la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics a Barcelona té més sentit que mai.

"La pandèmia dibuixa un escenari completament nou que pot derivar en la globalització del mercat del talent"

La pandèmia dibuixa un escenari completament nou que pot derivar en la globalització del mercat del talent. Aquest fet, però, haurà de conviure amb la necessitat de les empreses de tenir a prop el seu talent TIC. Això suposa una limitació en aquest procés de globalització i justifica la necessitat d'atraure talent de manera física. Moltes destinacions turístiques es reinventen per posar el focus en captar els perfils digitals perquè creen riquesa i tenen impacte en el territori. Barcelona ja té una base sòlida com a pol d'atracció de talent internacional i ara només ha de treballar i créixer per aprofitar l'oportunitat.