Country Senior Officer de Nokia Espanya

Prediccions tecnològiques per al 2021

"Cal accelerar la innovació per continuar sent competitives en una economia global que es digitalitza ràpidament"

Les prediccions tecnològiques per a aquest 2021 són ambicioses. Amb una crisi sanitària per la covid-19, caldrà fer esforços per millorar la connectivitat i les xarxes amb l’objectiu d’oferir un servei bàsic i de qualitat a una ciutadania hipeconnectada.

Els proveïdors de serveis hauran de continuar preparant la seva infraestructura de xarxes per a futures eventualitats pel fet que els nivells de trànsit s'han mantingut elevats fins i tot quan no hi ha hagut restriccions per la pandèmia. En aquest sentit, aposto per un creixement de les inversions durant la dècada vinent en infraestructures de núvol distribuït a la vora de la xarxa, per acostar els continguts i la capacitat de computació als usuaris finals. D'igual forma, crec que l'acceleració de la implantació de tecnologies com a 5G i FTTH de pròxima generació contribuiran en gran mesura a millorar l'accés i la connectivitat en àrees rurals, remotes i amb manques de servei.

"La implantació de tecnologies com a 5G i FTTH contribuiran en gran mesura a millorar l'accés i la connectivitat en àrees rurals"

Els proveïdors de serveis han de poder disposar de coneixements detallats i en temps real de les seves xarxes, totalment correlacionades amb els coneixements del trànsit a internet, per obtenir una perspectiva holística sobre la seva xarxa, serveis i consum. La detecció precoç, àgil i efectiva de riscos en la seguretat (com DDoS) i la seva mitigació automatitzada seran mecanismes fonamentals per protegir les seves infraestructures i els seus serveis.

En el cas del 5G, és evident que la pandèmia de la covid-19 ha incrementat encara més el seu potencial de creació de valor a mitjà i llarg termini, en accelerar la digitalització, especialment entre els sectors menys avançats en tecnologia digital. En aquest sentit, cal destacar que l'auge global de les inversions en aquest tipus de connexió farà que el 72% de les empreses inverteixi en 5G en els pròxims 5 anys. Per aprofitar les grans oportunitats de 5G, les organitzacions han de començar o intensificar la seva planificació ara i accelerar la innovació del model de negoci per a continuar sent competitives en una economia global que es digitalitza ràpidament. Més enllà de la inversió en la tecnologia en si, aquesta transformació requerirà digitalitzar les operacions, els processos i les maneres de treballar per a aprofitar tot el potencial de 5G.

"Cal accelerar la innovació del model de negoci per continuar sent competitives en una economia global que es digitalitza ràpidament"

També s'espera que l'adopció de dispositius d’internet de les coses (IoT), des de sistemes intel·ligents de monitoratge de seguretat per a la llar fins a drons i dispositius mèdics, continuï creixent a mesura que els consumidors i les empreses es mouen per aprofitar l'alta amplada de banda, la latència ultrabaixa i les capacitats de xarxa fonamentalment noves que permeten les xarxes mòbils 5G. Aquí cobra especial rellevància el tema de la seguretat. La protecció dels dispositius IoT i de la infraestructura de connectivitat que els suporta serà un factor clau per garantir l'èxit de la digitalització i l'automatització de les operacions i dels processos en els sectors industrials.