Director general de BETWEEN Technology

Tecnologia i persones

"Hem de mirar al passat per entendre els canvis de la tecnologia i pensar com hem de dissenyar-ne de noves"

Sovint en el món empresarial es parla de la tecnologia des d'una visió de substitució de les persones. La mostrem com a una cosa negativa i que un cop a dins de l'empresa provocarà l'eliminació de llocs de treball. Lluny d'aquesta visió catastrofista, el meu parer és que la tecnologia és un facilitador dins de l'empresa i un complement a la funció que fan les persones. Seria com afegir capacitats addicionals a les quals ja tenim les persones i ajudar-nos en certes tasques que ens serien molt complicades de fer o molt costoses en temps. Qui ens pot dir avui en dia que els fulls de càlcul han fet que desapareguin els comptables o els financers? O, qui pot pensar que tenir un CRM fa que desapareguin els comercials?

L'aparició d'una nova tecnologia implica la necessitat d'adaptar-se un mateix i adaptar els sistemes i processos de l'empresa per a poder-la acollir de la millor manera possible i treure-li el màxim partit. En aquest sentit, és cabdal la formació continuada per estar actualitzat i no perdre el tren de la tecnologia. La formació en competències digitals és primordial per tal de seguir estant connectat a la societat i al món de l'empresa.

"La tecnologia és un facilitador dins de l'empresa i un complement a la funció que fan les persones"

Les generacions actuals neixen immersos en tecnologia i se'ls faria molt estrany no disposar-ne en el seu dia a dia. Els nadius digitals, denominació encunyada per Marc Prensky, les generacions nascudes a partir de la dècada dels noranta i que, per tant, ja han interactuat amb la tecnologia des de la seva infantesa, són un clar exemple del fet que per a ells la tecnologia és una capacitat afegida que els permet tenir un bagatge superior.

A l'altre extrem podríem trobar el cas dels analfabets digitals. Estaríem parlant de persones que no són capaces d'interactuar amb la tecnologia i, per tant, queden inhabilitats per poder aprofitar qualsevol benefici que aporta la tecnologia. Estem parlant de persones que principalment ja tenen una edat i van néixer abans de la dècada dels seixanta. De nou, es fa necessari que aquestes persones es formin per a poder aprofitar el potencial de la tecnologia.

Durant aquest 2020 hem vist com a escala global les tecnologies han permès fer coses que altrament no haguessin estat possible. Les restriccions generades a causa de la pandèmia, i concretament el teletreball forçat per aquesta, han posat a prova les empreses i les persones en l'adaptació a la forma de treballar i a l'ús de les tecnologies necessàries per a tal efecte. Hem incrementat exponencialment la utilització d'eines de videoconferència, compartició de documents i comunicació en línia entre moltes d'altres. Tot plegat ha demostrat la gran utilitat i la funció d'habilitació de la tecnologia.

Pensant en el futur, és fàcil de preveure que anirem cada cop a una societat i a una empresa més connectades on la tecnologia seguirà guanyant protagonisme. Si tenim present la llei de Moore, que ens diu que el nombre de transistors en un circuit integrat es duplica aproximadament cada dos anys, podem extrapolar que seguirem veient un creixement tecnològic molt fort a mesura que la tecnologia existent es va quedant obsoleta a favor de l'aparició de les noves tecnologies.

"Necessitem fer una mirada al passat per entendre quins canvis ha provocat la tecnologia i pensar com hem de dissenyar noves tecnologies "

Necessitem fer una mirada al passat per entendre quins canvis ha provocat la tecnologia a la societat i pensar com hem de dissenyar noves tecnologies que siguin de màxim valor i responsables amb la societat. Hem d'aconseguir que aquestes siguin empàtiques amb la humanitat i amb la natura i que minimitzin la petjada ecològica, ja que avui dia el sector tecnològic consumeix molts recursos i té un elevat cost ambiental.

La tecnologia i les persones van de la mà. Si se'n fa un ús adequat, podem ajudar a millorar la vida de les persones i aconseguir un món més pròsper, sostenible i just.
 

Etiquetes