Directora 22@Network BCN

Potenciar els ecosistemes d’innovació per superar la covid-19

"L'ecosistema del 22@ s’enriquia per innovar des del primer moment que ens van confinar per la pandèmia de la covid-19"

Podem recórrer a la metàfora d’un ecosistema biològic per definir què son els ecosistemes d’innovació: es refereixen a complexes i dinàmics sistemes dintre dels quals sorgeixen les innovacions.

Els ecosistemes són font de vida tant en la naturalesa com en l'economia. Un ecosistema genera fortalesa des de la interdependència, permet al seu hàbitat unir forces buscant el bé comú, és tan ric com divers aconsegueix ser, construeix resiliència i es dota de mecanismes de defensa cap a l'exterior que alhora funcionen com cures cap al seu interior. No obstant això, les seves fortaleses són tan robustes com fràgils i són els seus equilibris. Estudiar-los, comprendre'ls, protegir-los i enriquir-los perquè creen més vida i de millor qualitat no és només primordial en la naturalesa, sinó també ho és per a l'economia.

El nostre coneixement d’innovació i ecosistemes ens ha portat a definir, segons estudis del Massachusetts Institute of technology (MIT), diferents sistemàtiques d’innovació empresarial dins la pròpia empresa o innovació que crea una nova empresa.

Podem considerar que aquests sistemes es caracteritzen per tenir certs actors, recursos, condicions i relacions que permeten la innovació. Aquest actors son empreses amb o sense ànim de lucre, universitats, centres de recerca, start-ups, governs. Les condicions, l’entorn i la seva capacitat de relacionar-se és el que marcarà la capacitat d’innovació que té un ecosistema.

Al centre de l'ecosistema trobem les organitzacions, entitats i individus (anomenats col·lectivament actors) que creen, donen suport i permeten la innovació a través de les seves activitats i interaccions. Aquest model representa els actors pel que fa als rols que exerceixen a l’ecosistema (en blanc) i, en segon lloc, pel que fa als tipus d’actors (rosa).

A la part inferior (verd), representem els recursos essencials que l’ecosistema necessita per funcionar. Aquests recursos inclouen dotacions naturals del lloc on es troba l’ecosistema, així com recursos creats per humans, com ara infraestructures, recursos financers i capital humà i social.

A la part superior (blau), trobem elements de l’entorn propici que afecten el funcionament de l’ecosistema. Aquests elements formen part del context general de la creativitat i l’emprenedoria, que influeixen en la productivitat i en la capacitat del sistema per produir, difondre i ampliar la innovació.

"L'ecosistema del 22@ s’enriquia per innovar des del primer moment que ens van confinar per la pandèmia de la covid-19"

Al 22@ hem vist com el nostre ecosistema s’enriquia i es potenciava per innovar des del primer moment que ens van confinar per la pandèmia de la covid-19, al llarg dels últims mesos han sorgit nous projectes, nous equips de treball i noves empreses. Des de l’associació seguirem fent de catalitzadors de la innovació i recolzarem a les empreses que necessiten reinventar-se per sortir de la crisi.