Assessor del creixement i autor del llibre 'Creix i prospera'

Manes tu o l’eina?

"La tecnologia aporta eficiència, però l'eficàcia la posa l'ésser humà"

El govern del Regne Unit va perdre 16.000 casos de covid-19 perquè estava utilitzant un Excel enlloc d'una base de dades. És més, al fet d'utilitzar un full de càlcul s'hi va unir fer-ho malament, donat que en comptes d'afegir una nova fila per a cada cas, afegien una nova columna. Sembla ser que Excel té un límit de 16.384 columnes, però el govern seguia afegint-hi casos que es perdien perquè no hi havia espai.

Em recorda a quan, l'any 1999, la NASA va perdre un orbitador de 125 milions de dòlars a Mart perquè l'equip de Pasadena utilitzava polzades; i el de Houston, centímetres com a unitat de mesura. Hi havia un informe que explicava la discrepància, però ningú en va fer res.

D'aquests dos casos n'extrec tres conclusions:

  • Deixar que l'Excel domini el sistema d'informació d'una organització és un error. L'Excel pot ser-ne una peça, però no la base.
  • La tecnologia aporta eficiència, però l'eficàcia la posa l'ésser humà: quina dada, en quina unitat, qui n'és el responsable.
  • Seguir les mètriques d'altres no du a superar la competència, sinó a empatar-la, en el millor dels casos.
"La tecnologia aporta eficiència, però l'eficàcia la posa l'ésser humà"

Quan sovint em demanen l'opinió sobre quin ERP, CRM o d'altres paraulotes haurien d'utilitzar, sempre responc amb tres preguntes:

  • Què vols aconseguir? La sòcia d'una consultoria informàtica de Barcelona em va dir un cop que la part més complicada de la seva feina és descobrir què vol aconseguir el client. Tothom a l'empresa ja ha decidit que cal un nou ERP: perquè la competència l'utilitza, perquè aquest no controla ves a saber què, o perquè simplement l'actual no està al núvol. Per això aquesta consultora dedica més temps a respondre aquesta pregunta, i per això els seus clients obtenen grans resultats.
  • Com ho faràs possible? Un cop tens clar l'objectiu, toca parlar del procés, que no deixa de ser el sistema que se segueix a una empresa per aconseguir un determinat resultat. I això inclou l'eina, per descomptat, però també les persones que ho duran a terme i la seva capacitació per a fer-ho bé.
  • Quan sabràs que t'hi acostes? I aquí entra el sistema de mesura, on no és tan important saber què vols mesurar, sinó saber quina dada utilitzaràs per fer-ho útil per a la presa de decisions. Com en el cas de la NASA, el més important no és si utilitzes polzades o centímetres, sinó que tothom segueixi el mateix criteri i que aquest aporti el màxim valor a l'empresa. I això no t'ho diu la màquina, sinó la persona.
"El més important no és si utilitzes polzades o centímetres, sinó que tothom segueixi el mateix criteri i que aquest aporti el màxim valor a l'empresa"

La tecnologia pot fallar, però tant en el cas de la NASA com en el del govern britànic qui ha fallat han estat les persones, que no han aclarit objectius, sistemes i mètriques, abans de començar.