Sènior Executive a SDG Group Espanya

Propostes innovadores per impulsar l’economia de la dada

"L'èxit d'un negoci no pot entendre's sense el disseny correcte d'una arquitectura de dades"

La transformació digital i l'aposta per una nova economia de la dada han deixat de ser una opció i s'han convertit en un imperatiu de negoci perquè les empreses continuïn sent competitives. Segons l'estratègia Espanya Digital 2026, en tot just tres anys el 25% de les empreses espanyoles haurien d'haver implementat l'ús de solucions de big data.

Queda bastant treball per fer. L'informe Ús d'intel·ligència artificial i big data en les empreses espanyoles 2022 elaborat per l’ONTSI (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad) assenyala que la implantació d’aquest tipus de tecnologies s'ha incrementat en més de tres punts respecte a l'any anterior, però encara continua sent del 13,9%. I quant als sectors què més aposten per la seva adopció, continuen al capdavant les TIC (35,2%), seguides de lluny pel transport i emmagatzematge (24,6%), l’energia (22,1%) i l’alimentació (6,7%).

Per complir amb els objectius de digitalització marcats pels fulls de ruta espanyol i de la Unió Europea, és fonamental comptar amb una estratègia de dades clara i adaptada a les necessitats específiques de cada organització, que sigui capaç de convertir la informació en un actiu que ajudi a competir exitosament al mercat. No n'hi ha prou amb disposar d'estructures de dades sòlides i escalables, sinó que també han de ser prou àgils per a donar suport a la presa de decisions empresarials, a les exigències de seguretat, als requisits de govern i, per descomptat, a la irrupció de noves tecnologies com la IA i tots els seus possibles casos d'ús.

És precisament en aquest punt on eines com Data Vault 2.0 poden aportar més valor, en tractar-se d’una metodologia que ajuda a estructurar millor les dades en cada Data Warehouse (el repositori unificat de dades d’una empresa), proporcionant un disseny flexible, escalable i capaç d'afrontar possibles canvis. I no perquè es tracti d'una nova proposta, sinó perquè les noves plataformes cloud han simplificat i reduït notablement els reptes tècnics que havien d'afrontar els negocis per a la seva implementació.

"Avui no n’hi ha prou amb disposar d’estructures de dades sòlides i escalables, sinó que també han de ser àgils per donar suport a la presa de decisions empresarials, els requisits governamentals i a la irrupció de tecnologies com la IA”

Avui dia, gràcies a propostes tan innovadores com SDG Auto Vault —que està basada en l'estàndard Data Vault 2.0— ja és possible automatitzar tots els aspectes tècnics i complexos de la construcció i el cicle de vida dels repositoris. La majoria de les empreses utilitzen avui diferents tecnologies per a organitzar i gestionar les cadenes de valor de la dada i és l'automatització el que els permet ser més eficients i requerir menys esforç tècnic i de personal per a extreure els millors insights i convertir-los en intel·ligència de negoci.

El funcionament de SDG Auto Vault està basat en el que coneixem com “extremi metadata”, una informació que descriu el contingut, qualitat, història i disponibilitat de les dades, i que disposa de tres components principals. El primer, el Metadata loader, ofereix una visió clara de tota l'empresa i els seus diferents models de dades, i és capaç de validar-los i definir com serà el model final, és a dir, quins esquemes, taules, camps i nomenclatura tindrà, i en quin ordre.

El segon motor, anomenat Generator, pren aquest model final i crea les sentències de definició (DDL) i gestió (DML) que s'executaran automàticament per a inserir, esborrar, modificar o consultar qualsevol informació. I, finalment, Runner, amb les seves funcionalitats de Data Loader i Validator, és el responsable de muntar el model final, fer que estigui disponible per a l'usuari i verificar la seva integritat i correcte desplegament.

En definitiva, hem de ser conscients que artefactes d'avantguarda són crucials per a gestionar i governar les dades amb els nivells més alts d'eficiència i rendiment. Immersos com estem en la innovació tecnològica, la IA, el machine learning o el núvol, l'èxit d'un negoci no podrà entendre's sense el disseny correcte d'una arquitectura de dades i una estratègia en la qual la informació determini la presa de decisions.