'Advisor' en transformació d'organitzacions i transformació digital

Quina ha de ser la fórmula de l’èxit de la meva empresa avui?

"Digitalització, sostenibilitat i persones són els motors d'un nou context al qual respondre per ser competitius"

Estem immersos en un context de canvi, de transformació, de crisi, d'incertesa... per tant, cal com a empresa adaptar-nos-hi; cal retrobar el nostre espai; cal seguir competint i creixent en els nostres mercats, o reinventar-nos i diversificar. Tots ho sabem o intuïm que ha de ser així, el problema és com fer-ho. Avui vull donar-vos algunes idees i pinzellades que us ajudin a assolir l’èxit, o si més no, a iniciar el camí.

En primer lloc, cal saber quines són les claus o les tendències bàsiques d'aquest nou entorn. És difícil de resumir, però per a mi estan vinculades a tres eixos:

  1. La transformació digital. No va solament de tecnologia, sinó de transformació integral, d'innovació, de nous models de treball, de negoci, de fer les coses, de producció, de relació amb els clients... que impulsats per la tecnologia i la digitalització impliquen una veritable revolució.
  2. La sostenibilitat. Ens cal una clara aposta de la humanitat per la sostenibilitat del planeta. El canvi climàtic és un fet, i els seus efectes poden ser devastadors. Aquesta és una responsabilitat de tots: individual, social, empresarial, governamental. Per tant, des de les nostres empreses hem de començar a tenir una estratègia clara de sostenibilitat.
  3. La persona. Una visió centrada en la persona, una visió més humana que consideri el benestar i l'equilibri personal com a valors de la nostra empresa. Les organitzacions són persones, i ens cal cuidar i gestionar les persones no com a recurs, sinó en totes les seves dimensions.
"La transformació digital no va solament de tecnologia, sinó d’innovació i de nous models de treball, de producció i de relació amb els clients"

Així doncs, digitalització + sostenibilitat + persones és la primera part de la nostra fórmula. Són els motors del nou context. Si la nostra empresa vol ser competitiva, haurà de respondre a aquest entorn i els seus eixos.

En segon lloc, mirant cap a la nostra empresa, tenim un ADN. La nostra empresa va néixer per donar resposta a unes necessitats, a un mercat i a un client, amb uns valors i una cultura, i unes habilitats que ens van fer competitius i ens van permetre créixer. Ens cal una nova mirada, sense deixar el nostre ADN i els nostres valors. Hem de revisar la seva vigència i adaptar-los al nou context, al nou mercat, al nou client, a les noves regles de joc.

No hi ha una fórmula comú per totes les empreses, però sí que hi ha alguns elements i tendències d'acord amb el nou context que seran claus. Algunes pistes:

  1. Empresa en xarxa. L'empresa avui és una xarxa complexa formada per clients, proveïdors, partners, competidors, personal, professionals.... Ens cal gestionar aquesta xarxa; ens cal flexibilitzar la gestió, agilitzar les respostes, i la tecnologia en aquest cas és un gran aliat.
  2. Empresa, govern i ecosistema. Ens cal veure la nostra empresa com a part d'un ecosistema interacciona i es veu influïda, o influeix, per altres agents. Pot ser des de l’administració pública, fins a les universitats o centres de formació i recerca o les start-ups. Ens cal identificar aquest ecosistema, el nostre ecosistema, i gestionar-lo, perquè segurament part de la nostra competitivitat depèn d'ell.
  3. Empresa digitalitzada. L'empresa ha de fer una transformació digital o no serà. Ens cal aprofitar la revolució digital per transformar les nostres relacions amb els nostres clients, el teletreball, la mecanització i automatització de processos o la fabricació 4.0, o la transformació del nostre model de negoci.
  4. Empresa innovadora. Ens cal una empresa que aposti realment per la innovació, el nou context requereix noves respostes, i això va d'innovació. Innovació no solament disruptiva, sinó innovació com a cultura d'empresa, com a competència bàsica, des de les petites coses, fins a l'estratègia.
  5. Empresa amb coneixement. La clau de la nostra empresa és el coneixement del producte, del servei, dels clients, dels proveïdors, dels partners, dels processos o dels mercats. La gestió, la rendibilització i capitalització del coneixement serà un altre de les claus de la nostra capacitat de competir.
"Digitalització, sostenibilitat i persones són els motors d'un nou context al qual respondre per ser competitius"

Per tant xarxa + ecosistema + digitalització + innovació + coneixement poden ser part d'aquests elements que seran cabdals en aquest nou context incert i complex que vivim avui. Cadascú ha de buscar la seva recepta, la seva fórmula d'èxit, però segur que aquests elements formaran part de l'equació.