Sòcia de les Young IT Girls

Biaixos inconscients

"Els biaixos són una part inevitable del nostre subconscient i afecten directament a la nostra forma de veure el món"

La majoria de nosaltres intenta ser una persona justa i objectiva, però sent realistes, tenir biaixos és ser humà. De fet, des del mateix moment en què naixem, l'entorn que ens envolta i la cultura que ens rodeja, donen forma a la nostra manera de pensar i d'interpretar el món. Les experiències que vivim i la manera com les vivim són altres agents que afecten la manera com ens comportem, així com la manera com interaccionem amb altres persones, moltes vegades, de forma inconscient. Els nostres aprenentatges es van consolidant amb el temps, afectats per altres factors que ens rodegen, com els mitjans de comunicació, les converses amb familiars i amics o els llocs que freqüentem. Els biaixos són una part inevitable del nostre subconscient i afecten directament a la nostra forma de veure el món.

Però, entenem que són els biaixos inconscients? Quan coneixem una persona per primer cop, fem suposicions sobre ella basades en la seva manera de vestir, el seu aspecte o com actua. Així doncs, podríem definir els biaixos inconscients com estereotips, prejudicis o preferències que ens causen tenir una primera sensació de favoritisme cap a una persona, grup de persones o coses, d'una manera forçament injusta. Aquestes reaccions són indicadors de biaixos inconscient, i ens afecten a tots en el nostre dia a dia. És important entendre i reconèixer que tots tenim biaixos, i tenim el deure com a individus de buscar maneres de mitigar els seus efectes negatius.

"Els biaixos són una part inevitable del nostre subconscient i afecten directament a la nostra forma de veure el món"

Si posem l'ull en l'efecte que poden tenir els nostres biaixos inconscients en l'àmbit laboral, ens adonarem que aquests també poden afectar en la presa de les nostres decisions. Per exemple, sabíeu que no hi havia cap dona a l'equip que va construir els primers maniquins de proves de xocs per a cotxes? Com a conseqüència, els maniquins utilitzats per provar la seguretat dels cotxes es van construir només segons la mida i forma de l'home europeu mitjà, cosa que ha provocat molts més accidents i morts innecessàries de dones que d'homes al llarg dels anys.

Hem de ser molt conscients que quan estem construint solucions als problemes del nostre món, necessitem que els equips de treball que les desenvolupen estiguin formats per la representació més gran de població mundial. L'exemple del simulacre de la prova de xoc reflecteix l'impacte a llarg termini que el biaix inconscient, en aquest cas de gènere, pot tenir en les nostres decisions. Un altre clar exemple és el fet que un 42% de les persones d'arreu pensa que els homes són millors executius de negocis que les dones (1). Aquesta xifra reflecteix la profunditat de les arrels que carreguen les desigualtats de gènere i els sostres de vidre que continuen existint als llocs de treball, sovint ocultes o inconscients.

“Els maniquins utilitzats per provar la seguretat dels cotxes es van construir només segons la mida i forma de l'home europeu mitjà”

Com hem vist, els nostres biaixos estan influenciats per les nostres experiències i la nostra cultura, i poden afectar les nostres decisions relacionades amb les persones al lloc de treball. Això inclou la composició del nostre equip, les tasques que s'assignen a cada persona dins d'un projecte o les decisions de promoció. Hem d'evitar que això doni peu a llocs de treball menys inclusius i representatius, ja que com més divers un equip, més alta la seva capacitat per innovar i competir al mercat.

El primer pas, sens dubte, és l'autoconsciència. Quan siguem conscients de quan això ens passa a nosaltres i sapiguem el perquè ho fem, podrem prendre mesures per evitar aquests comportaments i ampliar la nostra perspectiva de les coses. Podem començar reflexionant sobre una situació recent en què ràpidament hem format una opinió sobre algú en funció de la seva aparença, o la seva contribució a l'equip i preguntar-nos per quins motius hem fet tals assumpcions. Per aprofitar tot el potencial d'un equip, hem de fomentar la seva diversitat i un entorn on tothom se senti valorat i apoderat per contribuir.

(1). United Nations Development Programme. 2020 Human Development Perspectives: Tackling social Norms A game changer for gender inequalities (2020).

Etiquetes