Director IQS Tech Factory

Una oportunitat sense precedents

La pandèmia de la covid-19 ha fet visible la realitat de la nostra economia. Una economia basada, en gran part, en el sector serveis (74% del PIB català), i on la indústria manufacturera representa merament el 17% del PIB. Sabem que les economies basades en serveis són economies febles. I la covid-19 ens ha demostrat que no només són febles (veurem els efectes en l'economia en els pròxims mesos), sinó que no estan preparades per afrontar un repte d'una magnitud com la d'una pandèmia global.

No tenim la infraestructura per abastir a la població del material, medicaments, i dispositius necessaris per plantar cara a una situació d'aquest tipus. Hem vist que som dependents de països tercers i de les dinàmiques dels mercats globals. En aquestes circumstàncies, tenim poc poder i tenim les de perdre. Necessitem reforçar la nostra economia amb més empreses manufactureres, i sobretot empreses manufactureres d'alt valor afegit.

Les empreses d'alt valor afegit es caracteritzen per crear i capturar molt valor amb la seva proposta. Produeixen valor per als seus accionistes, i per a la societat en general, ja que són generadores de llocs de treball complementaris (per cada lloc de treball creat en el sector industrial, es genera almenys un altre en sectors complementaris). Generalment, són empreses que tenen una base enginyeril i/o científic-tècnica, això els atorga una competitivitat i diferenciació que és clau per competir en els mercats globals.

"Les empreses d'alt valor afegit tenen una base enginyeril i/o científic-tècnica que els atorga una diferenciació clau per competir en els mercats globals"

La digitalització té un paper clau en aquest procés. Tant en els processos productius, on la sensorització i gestió de les dades esdevé una millora en eficiència, com en el desenvolupament de productes finals, on la connectivitat i el software aporten funcionalitat i actualització, sense haver d'intervenir físicament el producte.

Ara és el moment de plantejar-nos quin tipus d'economia volem crear. Primer vindran uns mesos (o potser uns anys?) de deteriorament econòmic. La pregunta és: i després, quin model econòmic volem establir per al nostre país? Destinarem tots els recursos a reconstruir un model basat en serveis, o aprofitarem la ben entesa i impulsarem un model basat en la generació d'empreses d'alt valor afegit?

"És el moment de crear noves empreses d'alt valor afegit, de base industrial, on la digitalització sigui intrínseca a la proposta de valor"

En les pròximes setmanes s'obre una finestra d'oportunitat sense precedents per diverses raons. Primer, perquè encara tenim present les conseqüències de no gaudir d'una estructura industrial sòlida. Segon, perquè tenim clar que estem en un procés de transformació (i som més receptius al canvi) i perquè Europa ens empeny a fer-ho.

Ben aviat s'anunciaran els fons de recuperació Next Generation, destinats a crear estructures que reforcin les economies d'alt valor afegit. Ja sabem que tant la digitalització com la creació d'indústria d'alt valor afegit estan entre les prioritats del fons. Així doncs, és el moment de crear noves empreses d'alt valor afegit, de base industrial, on la digitalització sigui intrínseca a la proposta de valor. Es tracta d'una combinació guanyadora.