Emma Fraxanet Morales

Emma Fraxanet Morales

Emma Fraxanet Morales és física i estudiant predoctoral al grup AI&ML de la Universitat Pompeu Fabra i al Computational Social Science Lab del Complexity Science Hub (CSH) de Vienna. Sòcia de les Young IT Girls, part de l’equip multimèdia.

Graduada en Física per la Universitat de Barcelona i amb un Màster en Sistemes Intel·ligents Interactius a la UPF. Actualment resideix a Viena ja que ha començat el primer any de doctorat amb una estada de recerca al Complexity Science Hub (CSH), on treballa en modelització de fenòmens en les xarxes socials o d’interacció humana, com l’estudi de la polarització en xarxes socials amb perspectiva de gènere o els mecanismes de segregació i desenllaç dels usuaris de certes comunitats.

Opinions